גליון 23      ספטמבר 2012 
  במקום בעיתונות 
"הארכיטקטורה של הכליאה" על מתקן הכליאה למבקשי המקלט (הארץ) 
כתבה על חוות הדעת האנתרופולוגית שלנו נגד הריסת הכפר חרבת זנוטה, שצורפה לעתירה לבג"ץ   (הארץ) 
"במקום דירות לצעירים- הוד"לים מקדמות וילות וקוטג'ים" (גלובס)
הקמת תחנת המשטרה העירונית בכרם אל-תופאח (ynet)

בפתח השנה החדשה, אנו שמחים לעדכנכם על שלל הפעילויות והפרסומים של במקום מהתקופה האחרונה. הגיליון הנוכחי כולל מספר מאבקים ציבוריים שאנו שותפים להם, דוחות שראו אור לאחרונה ועדכונים בנוגע לפעילות השוטפת של במקום בערוצי פעולה שונים- במערכות התכנון, בתחום המשפט, ובפעילות הציבורית.

יש לקוות כי השנה הקרובה תהיה צודקת יותר, שנה בה כל קבוצות האוכלוסייה בחברה הישראלית יזכו למימוש זכויותיהם, לשיפור סביבת החיים, המגורים והתעסוקה, ולצדק מרחבי לכל.

פרסומים חדשים 

התכנון המתארי בישובים הערביים בישראל- תמונת מצב

במסגרת שיתוף פעולה עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, פרסמנו השנה דוח מקיף על מצב התכנון המתארי בישובים הערביים בישראל. בחלקו הראשון של הדו"ח, מוצגת סקירה על מצב תכניות המתאר בכל אחד מ-119 ישובים ערביים, הכוללים אוכלוסייה של כ-950,000 תושבים: האם קיימת תוכנית מתאר מאושרת ליישוב? אם כן, כמה זמן עבר עד לאישורה? אם לא, האם מקודמת תוכנית ליישוב ובאיזה שלב היא נמצאת? ועוד. בחלקו השני של הדו"ח, נערך סקר השוואתי הבוחן את מצבם התכנוני של ישובים ערביים וישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים.

במסגרת הסקר, נבחנו היקפי השטחים שהוקצו בכל יישוב, במסגרת תכניות המתאר, לפיתוח עתידי למגורים, לתעשייה ולתעסוקה. על פי הממצאים, ישנה הערכת יתר קיצונית של תחזיות גידול האוכלוסייה בקרב יישובים יהודיים, באופן שמחייב ייעוד קרקעות רבות לצרכי מגורים. זאת, לעומת תחזית שאך בקושי מכסה את הגידול הטבעי הצפוי ביישובים הערביים, ובהתאם לכך, היקף שטחי המגורים ושטחי התעשייה והתעסוקה ביישובים הערביים נמוך משמעותית בהשוואה ליישובים היהודיים המקבילים, לעיתים עד כדי מחצית. זכויות הבנייה, המאפשרות ניצול בפועל של הקרקעות, נמוכות בהיקפן אף הן.

לפרטים נוספים ולקריאת הדוח במלואו בעברית, ערבית ואנגלית

  תכנון וקהילה

הקמת ישובים חדשים במבואות ערד תחת חיזוק האוכלוסיה והישובים הקיימים

בחודש אוגוסט הגשנו, ביחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, עתירה נגד החלטת הממשלה בדבר תכנון והקמת של כעשרה ישובים חדשים בחבל ערד לאוכלוסייה היהודית. החלטת הממשלה מתייחסת אל מרחב מבואות ערד כאל מרחב שומם, למרות שבאזור זה חיים עשרות אלפי אזרחים בדווים בכפרים לא מוכרים וביישובים מוכרים. החלטה זו מגלמת מדיניות תכנונית מפלה ביחס ליישובים הערבים הבדווים הקיימים באותו מרחב ולתושביהם, בהעדפתה קבוצה פוטנציאלית של מתיישבים, שאינה קיימת כלל באזור, על פני מתן מענה תכנוני ליישובים הבדווים הקיימים ולמצוקת הדיור החריפה של תושביהם, שחיים באותו מרחב מימים ימימה. בנוסף, ההחלטה נעדרת כל הצדקה כלכלית, חברתית ותכנונית ומתעלמת מהמדיניות שממשלות ישראל עצמן קבעו בתמ"א 35, לפיה יש לחזק יישובים קיימים על פני הקמה של ישובים חדשים.


מידע נוסף

תמ"א 38- תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? 

 

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה היא אחת התכניות המשמעותיות ביותר שאושרו בישראל בשנים האחרונות. יש לה השלכות כלכליות, חברתיות, הנדסיות ותכנוניות כבדות משקל, שלא זכו עד כה לתשומת לב ציבורית. בדוח שפרסמנו לאחרונה מוצגים ההיבטים השונים של תמ"א 38 במגוון התחומים לצד פתרונות אלטרנטיביים אפשריים הנהוגים בארצות אחרות. אחד ההיבטים הבולטים בתוכנית הוא המתאם ההפוך בין האזורים שבהם קיימת כדאיות כלכלית ביישום התוכנית לבין האזורים המועדים לרעידות אדמה. דווקא בערים כמו בית שאן, טבריה, צפת וקריית שמונה, ששוכנות לאורך השבר הסורי-אפריקאי וחשופות לסיכון גבוה במיוחד לרעידת אדמה חזקה, אין אפשרות כלכלית ליישם את תמ"א 38.


מידע נוסף

עתירה נגד הקמת מתקן הכליאה למבקשי מקלט

תמ"א 46 היא התכנית שמכוחה מוקם בימים אלה מתקן הכליאה למבקשי מקלט באזור קציעות. תכנית המתאר מאפשרת הקמת שמונה מתחמי כליאה (כל אחד ל-1,000 בני אדם), שייתוספו על שני מתחמי הכליאה במתקן סהרונים הקיים, כך שבמתקן כולו יהיו 10,000 מקומות כליאה, בתנאי מחיה קשים ביותר. עוד קודם לאישור התמ"א, חתם שר הפנים על תקנות פטור מהיתר להקמת המתקן. המשמעות של תקנות הפטור היא מרחיקת לכת: מתקן הכליאה העצום, כנראה הגדול בעולם, מוקם בהליך תכנוני מהיר תוך עקיפת עקרונות היסוד של חוק התכנון והבניה, וזאת על אף שמספר מבקשי המקלט המגיע לישראל הולך ויורד באופן דרסטי.

כמה מההשלכות של ההליך המזורז נחשפו בשתי כתבות במוסף הארץ, בהן התברר כי מתקן הכליאה מוקם ללא פתרונות ביוב ראויים, ללא סקר פינוי שאריות אסבסט ותוך שימוש באוהלים שאינם חסינים מפני אש

מידע נוסף 

עתירה נגד הקמת מטה משטרה עירוני במגרש הציבורי היחיד בשכונת כרם אל-תופאח בלוד

שכונת "כרם אל תופאח" היא אחת השכונות העניות והמוחלשות ביותר בעיר לוד. בעתירה שהגישו תושבי השכונה יחד עם 'במקום' והאגודה לזכויות האזרח, יצאו התושבים נגד תכנית להקמת מבנה ענק שישמש כמטה המשטרה העירוני - במגרש הציבורי היחיד בשכונה. מימוש התכנית עלול לסכל כל אפשרות עתידית לתכנון מפורט, שוויוני וכולל של השכונה, כאשר המתחם המיועד מהווה את עתודת הקרקע העיקרית שיכולה לשמשמענה למצוקותיהם ולצרכיהם של תושבי השכונה.

מידע נוסף

התנגדות לתוכנית הוד"ל במבואות מלחה ומשואה

לפני כשנה, באוגוסט 2011, נכנס לתוקפו חוק הוד"לים, חוק ועדות הדיור הלאומיות. בעקבות המחאה החברתית, מטרת החוק שונתה במקצת וקבעה כי ההסדרים המיוחדים לזירוז הגדלת ההיצע למגורים יעשו באמצעות דירות "בגדלים שונים ומסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה". כמו כן, התווסף לחוק גם סעיף מפורש המאפשר לקבוע שבנין, כולו או חלקו, ייועד להשכרה לטווח ארוך ו/או לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה במסגרת התוכניות לדיור לאומי המוגשות לוועדות החדשות.

במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה הגשנו לאחרונה התנגדויות לשתי תוכניות שהופקדו על ידי הוועדה לדיור לאומי של מחוז ירושלים (מורדות משואה ומורדות מלחה), בטענה כי הוראות אלה אינן מיושמות בפועל. מההתנגדויות עולה כי למרות ההבטחות- התוכניות אינן כוללות דיור בר השגה, כפי שמאפשר החוק.


מידע נוסף
הסר מהרשימה


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך