תרכיב REO מומת משולב לפתרון בעיית צומת הגידים
example
 תרכיב REO  
לפתרון בעיית צומת הגידים
 חברת פיברו שמחה לבשר על סיום פיתוח והתחלת שיווק של תרכיב ריאו מומת משולב מבידודי זנים ישראליים
בשנים האחרונות אנו עדים לנזקים כלכליים כבדים למגדלי עופות, כתוצאה מפסילת פטמים בשל דלקת בצומת הגידים. הפסילה הינה פסילה מטעמי כשרות, בשל פגיעה בצומת הגידים הבאה לידי ביטוי בהתעבות או קריעה של הגיד. עופות אלו אסורים לאכילה על פי ההלכה, ולכן אינם משווקים כבשר כשר.

נגיפי ה REO מקבוצות שונות גרמו לדלקת צומת הגידים בפטמים שמקורם מלהקות רבייה כבדה אשר נדבקו במהלך ההטלה, וזאת למרות שכל להקות הרבייה חוסנו בתרכיבי ה REO הקיימים בשוק מזה שנים רבות.

התרכיב החדש מכיל שלושה בידודי נגיף REO המייצגים את שלושת הקבוצות הוואריאנטיות שבודדו בישראל (בידוד 5223 - קבוצה 2, בידוד 528 - קבוצה 3 ובידוד 5215 - קבוצה 4).

התרכיב מיועד ללהקות פרגיות לרבייה כבדה, במטרה לייצר נוגדנים ספציפיים כנגד שלושת קבוצות הנגיפים אשר בתרכיב, על  מנת לספק הגנה לצאצאים (הפטמים) במשך כל תקופת ההטלה של להקת הרבייה.
 
example
הוראות כלליות לשימוש בתרכיב

- ניתן בהזרקה תוך שרירית או תת עורית במינון 0.5 סמ"ק.
- להקניית רמות נוגדנים מקסימאליות לאורך כל תקופת
  ההטלה, מומלץ לחסן פעמיים בהפרש מינימאלי של
  שלושה שבועות בין החיסונים.
- בהתחשב בתכנית החיסונים הקיימת, ניתן לחסן חיסון
  ראשון בגיל 12-14 שבועות וחיסון שני בגיל 18-20 שבועות.
- יש לסיים את החיסון האחרון לפחות 21 יום טרם תחילת
  ההטלה.
- אחסון התרכיב בקירור בטמפ' של 2°-8°C
- חימום התרכיב לפני הזרקה לטמפ' של 25°-30°C
- יש לקרוא את ההוראות בתווית לפני השימוש בתרכיב.

יצרן: אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ
* בהתאם לדרישת השו"ט התרכיב יסופק במסגרת תצפיות שדה בלבד
 
פיברו ישראל
לבריאות בעלי החיים ולרווחיות העסק שלך.

example