גליון 23, פברואר 2011
סיכום פעילות בשנת 2010

שוחרים ושוחרות, ידידים וידידות,

 
עם תחילת 2011, ברצוננו לברך אתכם ואתכן בשנה טובה ולעדכן בדבר פעילותינו בשנה החולפת – פעילות בה תמיכתכם עזרה לנו רבות. מתקפות הימין על מחנה ארגוני זכויות האדם בעזרת ארגוני חברה אזרחית, דרך המפלגות בכנסת ועד משרדי הממשלה השונים, חייבו אותנו לפעילות נמרצת ועזרו לנו לבסס שיתופי פעולה עם שורה של ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם, מעבר לפעילות השוטפת הממוקדת בפגיעה באוכלוסיה האזרחית בשטחים הפלסטינים הכבושים וביחס הלא-ראוי לו "זכו" מי שנעצרו בידי חיילי צה"ל ואנשי השב"כ. במקביל, המשכנו ביתר שאת בבניית שיתופי פעולה עם ארגוני זכויות אדם ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים ובפעילות ציבורית ומשפטית שוטפת. יצגנו קורבנות עינויים, כתבנו תלונות, עתרנו בפני בתי המשפט, פרסמנו דו"חות, הפקנו ידיעונים וסרטי וידאו, פעלנו מול כלי מדיה, והכל על מנת להעביר לציבור את עמדותינו ואת המידע הרב שאספנו.
 
 
1. פעילות במישור המשפטי

א. מאבק בחסינות חוקרי שב"כ: 
 
בהמשך לפרסום דוח הוועד "מתחת לכל ביקורת – היעדר חקירה וענישה של עינויים והתעללות בחקירות שב"כ" המשכנו השנה במאבק משפטי בחסינות המוחלטת המוענקת לחוקרי שב"כ. חסינות אשר הובילה בעשור האחרון לגניזת למעלה מ-650 תלונות שהוגשו ליועץ המשפטי לממשלה נגד חשודים בעינויים של נחקרי שב"כ, בלי להורות על פתיחה בחקירה פלילית ולו באחת מהן. זאת, על בסיס אימוץ גורף של ממצאי והמלצת בדיקה מקדמית שנערכה ע"י המבת"ן, עובד שב"כ שלא יכול להוות גורם עצמאי או אפקטיבי. על-כן, פנינו ביום 9.3.10 - בשם 6 ארגוני זכויות אדם ליועץ המשפטי ויינשטיין וביקשנו בעיקר שינוי מדיניות שיחייב פתיחה בחקירה פלילית עצמאית אפקטיבית בתלונות המעלות חשד לעינויים, כמתחייב מהוראות הדין. במהלך טיפול הוועד בנושא, הכריז משרד המשפטים ביום 17.11.10 כי "מבקר תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן), שהיה עד כה חלק מנהלי משירות הבטחון הכללי, יעבור להיות חלק ממשרד המשפטים, ויהיה כפוף - מנהלית וארגונית - למנכ"ל משרד המשפטים." עם זאת, ולמרות פניות חוזרות ונשנות לא נמסר לנו מידע המבהיר את מהות השינוי והשלכותיו. אנו שוקדים על הכנת עתירה עקרונית בנושא, בתקווה לשים קץ לעידן החסינות.
היבט נוסף של החסינות המוענקת לחוקרי שב"כ טמון בסחבת שנוקט המבת"ן בבדיקת תלונותיו. על-כן, הגשנו שתי עתירות פרטניות בשתיים מהתלונות מאחר ובמשך שנה וחצי עד שנתיים לא התקבלה בהם תשובה עניינית. במרץ 2010 הוגש בג"ץ 1910/10, ג'יהאד מוג'רבי נ' היועץ המשפטי לממשלה, ובאוגוסט 2010 הוגש בג"ץ 5889/10, עלאא' סאלם נ' היועץ המשפטי לממשלה. בשני המקרים העידו הקרבנות, כי העינויים שהופעלו נגדם במהלך חקירותיהם גרמו לפציעתם ולכאבים פיזיים ונפשיים, ומקצת הפגיעות אף תועדו במסמכים רפואיים ובפרוטוקולי הדיון בבימ"ש צבאי שצורפו לעתירות. למרות זאת, דרשה פרקליטות המדינה מבג"צ לדחות על הסף את העתירות בטענה שהסעד כוללני והעתירות מוקדמות. במקרה של סאלם, התקבלה ההחלטה הגונזת את התיק על סמך בדיקת מבת"ן יומיים לפני הגשת תגובת המדינה לבג"צ, ונטען כי בשל כך על העותר למצות סעד חלופי. בשני המקרים לא ניתנה לעותרים זכות להישמע בפני רשויות הבדיקה, וחומר הבדיקה, חסוי. בעקבות הגשת תגובות מנומקות מטעמנו הורה בג"צ לקיים דיון בשתי העתירות.
כמו-כן, לקחנו חלק פעיל בהגשת 6 עתירות שהובילו ארגונים עמיתים, ביניהן עתירות שהגישו בשמנו האגודה לזכויות האזרח בישראל הדורשת קיצור משמעותי של תקופות המעצר בחקיקה הצבאית (בג"צ 4057/10 האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל באזור), עתירה הדורשת לתעד באופן חזותי חקירת חשודים בעבירות ביטחון (בג"צ 9416/10 עדאלה נ' המשרד לביטחון פנים), עתירות שהגשנו בשיתוף עם עדאלה ועמותת רופאים לזכויות אדם בבקשה להסיר את צו איסור הפרסום בפרשת מעצרו של אמיר מח'ול ועתירה שדרשה מהרשויות לספק מידע אודות גורל העצורים, הפצועים וההרוגים מהמשט לעזה. 
במסגרת המשך הטיפול בעתירות תלויות ועומדות התקיים ביום 17.5.10 דיון בבג"צ 10022/07 אבו אלעיש נ' נציב שב"ס, התוקף את התנאים המחפירים בהם מוחזקים העצורים המובאים לדיונים בבתי המשפט הצבאיים שבמחנות "עופר" ו"סאלם". במהלך הדיון נמסר כי הטיפול בהקמת תאים חלופיים ב"עופר" נמצא בעיצומו וצפוי להסתיים בסוף יוני 2010. לעומת זאת, נמסר כי הוקצה תקציב ונבחרו מומחים לטיפול בתאים של "סאלם". בג"צ הסכים לבקשתנו להמשיך ולפקח אחר ביצוע התחייבויות המדינה. כמו-כן, התקיים ביום 21.9.10 דיון בבג"צ 1901/08 דבאבסה נ' הפרקליט הצבאי הראשי, שבמסגרתו דרשנו מהפצ"ר להורות על חקירת נסיבות הריגתו של עיסא דבאבסה,  רועה צאן מדרום הר חברון שנחשד כרוצחו של דב דריבן ונהרג לפני שש שנים על ידי מי שזכה בעיטור העוז היחידי בין שתי מלחמות לבנון. בהמשך לדיון הוגשו חומרים משלימים מטעם הצדדים ואנו ממתינים להכרעה של בג"צ.
לבסוף, בדיון שהתקיים ביום 26.4.10 דחה בג"צ את עתירתנו נגד השימוש באיזוק מכאיב כאמצעי התעללות ועינויים במהלך חקירת שב"כ (בג"צ 5553/09 הוועד הציבורי נגד עינויים נ' ראש ממשלת ישראל). על סמך תגובה מקדמית מטעם המדינה שדחתה את טענתנו שהאיזוק המכאיב משמש כאמצעי חקירה, ובג"צ קבע כי: "ככלל אין היתר להשתמש בכבילה כאמצעי חקירה. אם וככל שנעשה על ידי חוקר בחקירה קונקרטית שימוש בכבילה לצרכי חקירה, הרי דינו יתברר על פי הנסיבות כמו כל שימוש באמצעי חקירה פיזי הנעשה בשעה שעומדת לחוקר הגנת "הצורך" כנוסחה בדיני העונשין כשההגנה פוטרת אותו מאחריות פלילית בנסיבות מתאימות ולא מעבר לכך".
חשוב להדגיש כי בעקבות הגשת העתירה נמסר לבג"צ כי הוסדרו ההנחיות בעניין כבילת עצורים ביטחוניים במהלך חקירתם בידי חוקרי שירות הביטחון הכללי, אך בית המשפט אישר שנהלים אלה מעצם טיבם לא ניתנים לפרסום. כמו-כן, עדכנו אותנו הרשויות כי ההנחיות עברו עדכון והוחלט להאריך את השרשרת המחברת בין אזיקי הידיים, כדי לאפשר הנחת ידי הנחקר לצידי גופו ולא מאחורי גבו (כ- 50 ס"מ).
נמסר גם, שההחלטה בדבר איזוקו של נחקר תיעשה תוך הפעלת שיקול דעת פרטני בדבר הצורך לעשות שימוש בכבילה תוך התחשבות באמות מידה שונות ובכללן: החשדות נגד הנחקר והתרשמות החוקר ביחס לאופן התנהגותו בעת המעצר ובחקירה, גילו ומצב בריאותו של הנחקר. בנוסף, נקבע בהנחיות כי "איזוקם של נחקרים בני למעלה מגיל 65, נחקרים בני למטה מגיל 16, וכן נשים מחייב קבלת אישורו של דרג מנהל". על-כן, דחה בג"צ את העתירה וקבע כי לעותר שמורה הזכות להמשיך בפעילות פרטנית בכל פעם שנעשה שימוש לרעה באמצעי הכבילה. המעקב שערכנו בהמשך לפסק הדין הדוחה את העתירה הראה כי הנחיות היועמ"ש רחוקות מלהיות מיושמות במלואן, ומתוכננת תלונה קבוצתית בתחילת שנת 2011. בהקשר זה, ראו את הדו"ח "כבילה כהתעללות וכעינוי".
לבסוף, המשכנו השנה בפעילות נגד המעורבות של רופאים בעינויים, אשר נעשתה בשיתוף פעולה עם עמותת רופאים לזכויות אדם, וכללה מעקב אחר מסירת רשומות רפואיות מלאות לעצורים שעברו עינויים, וכן לנושא דלות המידע הקיים ברשומות אלה, ומחדלם של צוותי הרפואה אשר נמנעים מלדווח לרשויות על חשד לביצוע עבירת אלימות בעצורים, תוך הפרת הוראות החוק הפלילי. 
  
ב. פעילות משפטית פרטנית
 
בנוסף לפעילות המשפטית העקרונית, הטיפול בתלונות פרטניות, נגד עינויים ו/או התעללות בעצורים, שרובם המכריע פלסטינים, בידי חוקרי שב"כ, חיילים, שוטרים וסוהרים, התאפיין השנה במעקב אינטנסיבי וצמוד יותר אחר טיפול הרשויות בתלונות המוגשות. השנה הגשנו מעל 50 תלונות פרטניות וכן הגשנו תלונה קולקטיבית בשמם של 40 עצורים נגד שימוש הצבא באיזוק מכאיב בניגוד לנהלים, והמשכנו לטפל בקרוב ל-100 תלונות משנים קודמות. כמו-כן הגשנו מספר עררים נגד סגירת תיקים במח"ש ובמצ"ח. השנה ביצעו עורכות ועורכי הדין של הוועד קרוב למאתיים ביקורים, רובם המכריע לעצורים ואסירים המוגדרים "ביטחוניים", שכן ביקורים אלה מהווים דרך כמעט בלעדית לגבות את עדותם ולעדכנם בהתפתחויות הטיפול בתלונות. תשומת לב מיוחדת הוקדשה השנה לתלונותיהן של נשים וקטינים. ניסיוננו לבקש מרשויות החקירה, ומצ"ח בראשם, להתייחס אל קרבנות עינויים כאל קרבן עבירה, בדומה ליחס המוענק בדין לקרבנות אלימות מינית, נתקלה בסירוב מוחלט של מצ"ח. מדיניות זו הובילה לגניזת התלונות בכל המקרים בהם התעקש המתלונן על זכותו להיות מלווה בעו"ד מטעמו בזמן גביית עדותו בידי חוקרי מצ"ח, אף אם מדובר בקטין. על-כן, הגשנו ביום 23.6.10 ערר בעניין לפרקליטות הצבאית. חשוב להדגיש כי כאשר מדובר במתלונן עצור, הרשויות נוהגות להופיע במתקן הכליאה שהמתלונן מוחזק בו ולגבות את עדותו בלי הודעה מוקדמת.
 
 
2. פעילות במרחב הציבורי
 
א. דו"חות הוועד שפורסמו בשנת 2010
 
הדו"ח, שיצא בשיתוף עם "עדאלה: המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי" עוסק ביחס האכזרי והמשפיל לו זכו מאות בני האדם שנעצרו במבצע עופרת יצוקה. ראשית, מתאר הדו"ח את פרק הזמן הארוך שחלף בין מעצרם של האזרחים ועד למתן הודעה לבני משפחותיהם וקליטתם באופן רשמי בישראל. אי דיווח על מעצרם איפשר את העדר הפיקוח על האופן בו הם מוחזקים: תנאים מחפירים של קור עז, העדר מזון, ו"מחפורות" - בורות ענקיים שחפר הצבא לשם החזקתם. הדוח מתאר כיצד בתקופה זו שימשו חלקם כמגינים אנושיים, בניגוד מפורש לפסיקת בג"צ. כן עוסק הדו"ח בהחזקת חלק מהאזרחים כ"לוחמים בלתי חוקיים" - יציר כלאיים משפטי שנועד למנוע מהם הן את ההגנות של אזרחים מוגנים והן את ההגנות של שבויי מלחמה. הפרות אלה מחייבות חקירה עצמאית על אופן פעולות הכוחות הלוחמים ברמה המקומית, ובהעדרה, ברמה הבינלאומית.
 
הדו"ח הושק במסגרת האירוע "עזה - כאן ועכשיו", אירוע שהתקיים בשיתוף ארגוני זכויות אדם נוספים, ובהם: עדאלה, עמותת רופאים לזכויות אדם ועמותת גישה במועדון הגדה השמאלית בת"א.
 
 
הדו"ח, שיצא בשיתוף עם "נאדי אלאסיר (מועדון האסיר הפלסטיני)" מציג, בראש ובראשונה, נתונים על התדירות הגבוהה בה עושה השב"כ שימוש בסמכותו למנוע מפגש של עורך דין עם עצור במהלך חקירתו. הדו"ח מראה כיצד, למרות שהשימוש בסמכות זו אמור היה להיות חריג, הרי שהפך לכלל, ומרבית העצורים הפלסטינים מנועים מלפגוש בעורך דינם במהלך חקירתם. הדו"ח מראה גם כיצד בזמן מניעת המפגש, נתונים רבים מהעצירים ליחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל מצד חוקריהם, וכיצד העדר הפגישה עם עורך הדין מונע גם פיקוח על מהלך החקירה.  
 
הדו"ח הושק בערב עיון מיוחד שנערך בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, עם פאנל בהשתתפות כבוד השופטת (בדימוס) דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות; עו"ד שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים במשרד המשפטים; עו"ד אביגדור פלדמן וד"ר מאיה רוזנפלד, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים - כותבת הדו"ח.
 
ב. ספריית הוידאו וידיעוני הוועד
 
השנה התמקד פרויקט סרטי הווידאו של הוועד בנושא אחריות. הופקה סדרה בשיתוף הטלוויזיה החברתית, ובה ארבעה פרקים העוסקים בנושא האחריות שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית. בין הדוברים בסדרה: ד"ר ישי מנוחין, פרופ' נעמי חזן, פרופ' ירון אזרחי, עוד" באנה שגרי-בדארנה, אדר גרייבסקי, הדס זיו וד"ר ענת מטר. לצפייה בסדרה באתר הוועד לחצו כאן. בנוסף, אירועים שונים שהפיק הוועד צולמו ונערכו על ידי הטלוויזיה החברתית, ביניהם "נשף על פי תהום", אירוע לרגל יום זכויות האדם היבנלאומי ו-"די לאלימות ממסדית!", צעדת מחאה שהתקיימה מסביב למתחם משטרת ירושלים במגרש הרוסים.
במהלך השנה הפקנו והפצנו 4 ידיעונים לרשימות התפוצה שלנו, כל אחד מהם בעברית ובאנגלית, ודאגנו לעדכן גם מעת לעת גם באגרות מיוחדות, שהתייחסו לפעילויות ספציפיות.
 
ג. פרויקט החינוך "קולנוע וזכויות אדם - דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים"
 
במהלך שנת 2010 הרחבנו מאוד את פרויקט הדגל החינוכי שלנו- "קולנוע וזכויות אדם - דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים". פרויקט הקולנוע מבקש להעמיק את השיח על זכויות אדם בחברה הישראלית, דרך לימוד מיומנויות של צפייה ביקורתית. לאורך השנה, פעלו במקביל בין 6 ל-8 מנחים במסגרת הפרויקט אשר הגיעו למסגרות חינוכיות שונות באיזור באר שבע, תל אביב ובעיקר בירושלים. בין המסגרות אליהן הגענו - קבוצת "מהפך" בתל אביב, קיבוץ הראל, מושב גבעת יערים ובתי ספר תיכוניים בירושלים. סה"כ פעלנו בשיתוף פעולה עם 38 מסגרות שונות והעברנו פעילויות ל-56 קבוצות, בהן השתתפו מעל ל-1,000 איש ואישה. למידע נוסף אודות הפרויקט 
לחצו כאן.

כמו כן, כמידי שנה, מזה ארבע השנים האחרונות, קיימנו גם מפגשי קולנוע הפתוחים לקהל הרחב, בשיתוף עם רשת האוזן השלישית.
 
ד. אירועים ציבוריים בהפקת הוועד
 
לאורך השנה, יזם הוועד אירועים רבים בנושא זכויות האדם. ביוני האחרון, קיים הוועד אירוע בסינמטק ירושלים, בשיתוף משרד הנציב העליון לזכויות האדם של האו"ם בשטחים הפלסטיניים הכבושים, לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות.
בחודש יולי, הושק הדו"ח "חשופים - עצורים פלסטינים במהלך מבצע עופרת יצוקה", באירוע עם פאנל רב משתתפים בנושא המצור על עזה. כמו כן, במהלך האירוע הוקרן הסרט "פאתנה" (Fatenah), סרט האנימציה הפלסטיני הראשון.
בחודש ספטמבר, חג שמחת תורה, קיים הוועד בשיתוף שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם ועמותת רופאים לזכויות אדם הקפות שניות מסביב למתחם משטרת ירושלים במגרש הרוסים, תחת הסיסמא "
די לאלימות ממסדית!". האירוע התקיים במחאה על קיומם של עינויים והתעללויות ולמען פתיחה של שנה יהודית חדשה, ללא עינויים וללא אלימות ממסדית.
את השנה חתמנו עם "
על פי תהום - נשף זכויות האדם 2010" שהתקיים בתיאטרון הערבי-עברי ביפו בהשתתפות אנשי רוח ואומנות, ביניהם: דן תורן, ג'אד נאמן, סיסטם עאלי, שרה פון-שוורצה והדרה לוין ארדי.
 
ה. חשיפת המאבק בעינויים במסגרת פסטיבלים ואירועי תרבות אחרים
 
במהלך השנה הגיע הוועד למספר אירועים, בהם העמיד דוכן מידע בנושא המאבק בעינויים בישראל ודרכי פעילותו. עובדי הוועד ומתנדבים נוספים העידו כי המפגש עם הקהל הישראלי, בכל הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, עלול ליהיות קשה ומייאש עד מאוד. עם זאת, נראה כי חשיפת הארגון והמאבק בעינויים כן מעורר עניין ברבים, שגם מבקשים להירשם לרשימת התפוצה של הוועד בכדי לקבל עדכונים אודות פעילותנו, וכמו כן, להצטרף כשוחרים לארגון. במהלך השנה הגיע הוועד לירידים של "עט לשינוי" בירושלים ובקיבוץ עין השופט, ל-"פסטיבל בשקל", בירושלים ובגלבוע, למצעדי הגאווה בחיפה ובירושלים, לפסטיבל אקטיביזם, לפסטיבל "קירוב לבבות" בחיפה, ליום הסטודנט בסמינר הקיבוצים, לטקס יום העצמאות האלטרנטיבי של "יש גבול" ועוד.
 
ו. פעילות מול כלי תקשורת
 
במהלך שנת 2010 זכה הוועד ליותר מ-500 אזכורים שונים של פעילותו בכלי התקשורת. בעיתונות העברית, הוזכר הוועד כ-265 פעמים, לעומת השנה הקודמת בה היו כ-193 אזכורים. בעיתונות האנגלית היו השנה -85 אזכורים, בעיתונות הערבית כ-145 אזכורים ועוד 25 אזכורים בשפות אחרות. בנוסף, התפרסמו ידיעות רבות אודות פעילויות וקמפיינים ציבוריים בהם היה הוועד שותף, אם באתרי אינטרנט או בעיתונות. כמו כן, לוועד יש תוכנית רדיו שבועית ב"כל השלום" (FM 107.2 ובאתר האינטרנט) בעברית, ובשנה הקרובה נתחיל תוכנית משפטית בשפה הערבית.
 
 
3. פעילות מול גורמים בחו"ל
 
במהלך שנת 2010 השתתף הוועד במספר רב של פעילויות וכנסים בינלאומיים. בחודש יוני העיד ד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד, בפני הפרמלנט האירופאי בנושא מגני זכויות אדם. מנהלת המחלקה המשפטית בוועד הציגה בפני ועדת זכויות האדם של האו"ם את הפרות האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות בהקשר של זכותם של נחקרים, עצורים ואסירים, וזאת במושב שהתקיים בגנ'בה בחודש יולי והוקדש לדיון בדוח של מדינת ישראל. כמו כן, ייצגה את הוועד, שהיה ארגון זכויות האדם הישראלי היחיד היחיד שהוזמן לכנס הבינלאומי שנערך באוגנדה בחודש יוני לרגל מלאת עשור להקמת בית המשפט הפלילי הבינלאומי. לואיס פרנקנטלר, מנהל המחלקה הבינלאומית השתתף בפגישות לובי ברומא, בבריסל ובפאריס. כמו כן, השתתף הוועד בעצרת הכללית של הפדרציה הבינלאומית לזכויות האדם שהתקיימה בארמניה, בקבוצות עבודה של הרשת האירו-תיכונית לזכויות האדם בלונדון וברומא, בדיונים של ועדת זכויות האדם של האו"ם ועוד. הוועד ממשיך לשתף פעולה עם ארגונים ושותפים בחו"ל, ביניהם 
FIDH ,EMHRN  ו-ASF.

 
 
4. תקציב 2010 וניהולו:

תקציב הפעילות של הוועד עמד בשנת 2010 על כ-2.5 מיליון ש"ח, פרי תרומתן של קרנות ותיקות וחדשות, כבשנה שעברה. מקורות אחדים צמצמו את תמיכתם אך הצלחנו להשלימם באמצאות סיוע חירום של קרן לזכויות אדם אירופית (EMHRF). גם השנה מצאנו דרכים יצירתיות לבצע את תוכנית העבודה ויותר, באמצעות שיתופי פעולה מוצלחים עם ארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל ובסיועם של מתנדבות ומתנדבים, שבלעדיהם לא היינו יכולים לעמוד בהיקף כה נרחב של פעילות. השנה גם הצלחנו ליצור כמה קשרים חדשים שיניבו תוצאות בתחומי תוכניות העבודה, הוצאתן לפועל ומימונן בשנים הבאות.

 

שוחר/ת וידיד/ה יקר/ה,
השנה היו לנו כמאה שוחרים ושוחרות. תמיכתכם עזרה לנו השנה, הן במפגשי התכנון ובאירועים הציבוריים, הן בתחושתנו שאנחנו לא לבד והן בעזרה במימון חלק מפעילותנו. אנו שמחים ומודים על תמיכתכם בנו בשנה החולפת. נשמח על תמיכתכם המוסרית, הפוליטית והכלכלית בפעילותנו גם בשנה הבאה, ונשמח שתהיו עמנו בקשר.
 
להצטרפות כשוחר/ת הוועד לחץ/י כאן


בכבוד רב, 
ד"ר ישי מנוחין
מנכ"ל הוועד

אירועי שנת 2010

אירוע לרגל הוצאת הדו"ח "מניעת מפגש בין עצורים פלסטינים ועורכי דינם"


"על פי תהום - נשף זכויות האדם 2010" - אירוע לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי

לידיעה באתר לחצו כאן

לצפייה בקליפ מהנשף לחצו כאן


אירוע לרגל יום העשור לאירועי אוקטובר 2000


אירוע לרגל היום הבינלאומי נגד עונש מוות


"די לאלימות ממסדית!", הפגנת מחאה כנגד עינויים ואלימות משטרתית

לידיעה באתר לחצו כאן

לצפייה בסרטון שהופק ע"י הטלוויזיה החברתית לחצו כאן


"עזה כאן ועכשיו", ערב בנושא המצור על עזה


אירוע שהתקיים בסינמטק ירושלים בשיתוף משרד הנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם בשטחים הכבושיםלידיעה באתר לחצו כאן


"קולנוע וזכויות אדם" מפגש שלישי באוזן השלישית


"קולנוע וזכויות אדם" מפגש שני באוזן השלישית

דו"חות 

כשהחריג הופך לכלל: מניעת מפגש בין עצורים פלסטינים לעורכי דינם


חשופים: עצורים פלסטינים במהלך מבצע עופרת יצוקה

מהשבוע

תוכנית עם פאולה קיאל, רכזת פעילות חינוך בוועד, וד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד, שהתמקדה בחינוך, שואה ופוליטיקה בישראל.

לחצו כאן להאזנה


Click here to unsubscribe

דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך