גליון 20ספטמבר 2010

'במקום' בתקשורת

שנה טובה וכול עם ואינתו בח'יר!
  

מאמר מערכת

בחודש האחרון היינו עדים לעימותים סביב הריסות חוזרות ונשנות של מבנים בכפר הבדואי אל-עראקיב. מבלי להיכנס לסוגיה המשפטית סביב הכפר, ברור כי פעולות ההריסה העמיקו את השבר ואי האמון הקיימים בין רשויות המדינה לבין האוכלוסייה הבדואית.

מזה שנים רבות מזניחה המדינה את האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, וכל הניסיונות שנעשו עד כה למציאת פתרון לסוגיה נכשלו כשלון חרוץ. אחת הסיבות המרכזיות לכישלונות להם היינו עדים, היא חוסר נכונותה של המדינה להפנים את חשיבות השיתוף של האוכלוסייה הבדואית בתהליך קבלת ההחלטות.

לפני כחודש אושרה תכנית מטרופולין באר שבע, אשר במסגרתה נכללות המלצות לגבי גורלם של הכפרים הבלתי-מוכרים. למרות שהייתה כאן הזדמנות אמיתית בפני הרשויות לקיים שיח עם האוכלוסייה ולשמוע את קולה, הרי שהתכנית הסופית מהווה הוכחה נוספת כי גם הזדמנות זו לא נוצלה. כמו במקרים קודמים, גם תכנית זו מתעלמת מהזיקה החזקה הקיימת בין האוכלוסייה לבין אדמתה ומקום מושבה ההיסטורי, זיקה המשפיעה גם על היחסים בין הקהילות עצמן.

ההזדמנות הבאה אשר עומדת בפני הרשויות היא במסגרת יישום המלצות ועדת גולדברג. הצוות שמינתה הממשלה, בראשותו של אהוד פראוור, אמור להגיש את המלצותיו לגבי אופן יישום ההמלצות. מן הראוי  לוודא כי המלצות אלו יגובשו בשיתוף האוכלוסייה הבדואית ותוך התחשבות מלאה במאפייניה הייחודיים.  יש לקוות כי במקרה זה, בניגוד למה שהתרחש עד היום, ינצלו הרשויות את ההזדמנות.

לאחר עשרות שנים של ניסיונות כושלים להסדיר את סוגיית הכפרים הלא מוכרים, הגיע הזמן שמקבלי ההחלטות יבינו, כי משבר האמון עם האוכלוסייה הבדואית הולך ומחמיר, וכי פעולות חד-צדדיות דוגמת ההריסות באל-עראקיב, רק מחמירות את המצב ומרחיקות אותנו ממציאת פתרון למציאות העגומה.

בפתח השנה החדשה, לא נותר לנו אלא לקוות כי רוחות חדשות ינשבו וכי המדינה תשנה את התנהלותה ארוכת השנים. אנחנו מצידנו נעשה ככל יכולתנו לסייע לתושבים להשמיע את קולם ונעניק להם סיוע ותמיכה ככל שנוכל.

ברצוננו לנצל הזדמנות זו, ערב ראש השנה ועיד אל-פיטר, בכדי לאחל שנה טובה לכל חברינו ושותפינו לדרך ולהביע את תקוותנו, כי בשנה הקרובה נחווה ימים של התחדשות ושיתוף לקראת מרחב שוויוני והוגן יותר, עבורנו ועבור הדורות הבאים.

מה חדש
אישור תכנית מטרופולין באר שבע

תכנית המתאר של מטרופולין באר שבע אושרה ביולי 2010 על ידי ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע). לפני הדיון בו אושרה התכנית, פנתה 'במקום' ביחד עם נציגי הקהילה הבדואית וארגונים חברתיים נוספים - המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והפורום לדו קיום בנגב -  אל חברי הוועדה בבקשה שלא לאשר את התכנית כפי שהיא, שכן היא לא הציעה פתרונות הולמים להסדרת הכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב. 

בתכנית שאושרה מסתמנות בעיות מהותיות, אשר מביאות לכך שלא ניתן יהיה ליישם חלק ניכר מההמלצות המופיעות בה. התכנית מתבססת על תכניות ושימושי קרקע ישנים, אשר לא מיושמים בשטח. בנוסף, היא חוזרת לפתרון שנוסה בעבר ונכשל כשלון חרוץ, לפיו מוצעת העברה של אוכלוסיות, כמו גם התעלמות ממבנה הבעלויות על הקרקע.

עם זאת, יש לציין כי בדו"ח החוקרת, ששימש כבסיס לתכנית שאושרה, היו מספר נקודות מפנה חיוביות בהתייחסות של מוסדות התכנון אל הכפרים הבדואים הלא-מוכרים בנגב. בהתאם לעקרונות שהוצגו בדו"ח, האוכלוסייה הבדואית היא בעלת מאפיינים קהילתיים ייחודיים לה ובעלת זיקה למרחב בו היא חיה, וכל פתרון חייב להתחשב בכך. כמו כן, קיימת הכרה בצורך להכיר בסוג ההתיישבות הקיים – התיישבות כפרית – בכל פתרון תכנוני עתידי לכפרים. בנוסף, השיח והפרקטיקה התכנונית אותם הובילה החוקרת הם כאלה המכירים בכפרים ומבקשים להסדירם.

עדכונים
הצלחה בקמפיין "פעולה אחת ביום"
בסוף יולי 2010, הסתיים הקמפיין המשותף של 'במקום' והאגודה לזכויות האזרח, שהתקיים תחת הכותרת "פעולה אחת ביום". מטרת הקמפיין הייתה להעלות את המודעות לגבי זכותה של האוכלוסייה הפלסטינית בשטח C למים ולקורת גג, באמצעות סיפורו של הכפר הפלסטיני א-תוואנה. לקראת סיום הקמפיין התבשרנו על ידי המינהל האזרחי, כי הכפר א-תוואנה יחובר למים ולאחרונה אף חוברו תושבי הכפר לחשמל. למרות השמחה שבהצלחת הקמפיין יש לזכור, כי א-תוואנה הוא כפר אחד מתוך כ-74 כפרים פלסטינים בשטח C שאינם מחוברים למים זורמים, והוא אחד מתוך 135 יישובים ללא תכנית מתאר.
קריאה לביטול ההחלטה על הפקדת תכנית מתאר ירושלים 2000
'במקום' והאגודה לזכויות האזרח פנו לרות יוסף, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, בדרישה כי הוועדה תבטל את ההחלטה להפקיד להתנגדויות את תכנית המתאר המקומית ירושלים 2000, וכי תפסיק לדחות תכניות המוגשות לאישורה, בהסתמך על הוראות טיוטת התכנית הזו. תכנית המתאר ירושלים 2000 אושרה להפקדה לעיון הציבור על ידי הוועדה המחוזית, באוקטובר 2008 ובמאי 2009, אך היא מעוכבת בידי שר הפנים ומועד הפקדתה בפועל אינו נראה לעין. חרף העיכוב בהפקדת התכנית, החלה הוועדה המחוזית להתנות אישור תכניות בעמידה בהוראות תכנית זו. מצב זה מנוגד לחוק התכנון והבנייה ופוגע במיוחד באוכלוסייה הפלסטינית, אשר אינה מכירה את פרטי התכנית ואינה יכולה להגיב לתוכנה ולהתנגד לאמור בה. מבדיקה שערכה 'במקום' עולה, כי משנת 2008 ועד היום, נדחו 12 תכניות לבניית כ-1,700 יחידות דיור בירושלים המזרחית, עקב אי-התאמתן לתכנית המתאר החדשה של ירושלים.
המשך המאבק ברפורמה בתכנון ובבנייה

משרד רה"מ ממשיך לקדם את הרפורמה בתכנון, באמצעות חוק התכנון והבנייה החדש. לאחרונה פורסמה גרסה מעודכנת של הצעת החוק, לאחר שעברה מספר שינויים, אשר אושרו על ידי ועדת השרים. יחד עם זאת, הבעיות המהותיות הטמונות בחוק עדיין קיימות ו'במקום', בשיתוף המטה לתכנון אחראי, ממשיכה במאבקה נגד החוק החדש המוצע.

פעילות משפטית
התנגדות לתכנית פתחת ניצנה
ביולי 2010 הציגו נציגי 'במקום' בפני חברי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום את פרטי ההתנגדות לתכנית מתאר מקומית פתחת ניצנה, אשר מבקשת, הלכה למעשה, להקים נקודת התיישבות חדשה על גבעת כתף ניצנה. בבסיס התנגדותה של 'במקום' לתכנית עומדת הטענה, כי היא פוגעת בעיקרון השוויון והצדק החלוקתי במרחב והיא עלולה להעצים ולהנציח את אי-השוויון בנגב. טענה זו נובעת מעמדה עקרונית, כי יש להעדיף חיזוק וציפוף של יישובים קיימים על פני הקמת התיישבויות חדשות, בהתאם למדיניות התכנון הארצית (תמ"א 35). בנוסף נטען, כי קיים פגם פרוצדורלי בתהליך קידום התכנית, דבר המצריך מניעת הפקדתה לעיון הציבור.
התנגדות לתכנית להרחבת היישוב חריש
ביולי 2010 הגישה 'במקום' לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש את התנגדותה לתכנית המתאר המקומית של העיר חריש, אשר מטרתה להפוך את היישוב לעיר חרדית. הסיבות העיקריות להתנגדות הן כי בתכנית אין כל התייחסות לתושבי חריש שאינם חרדים וכי התכנית המוצעת פוגעת בעתודות הקרקע של היישובים הערבים הסמוכים. בהתנגדות מוצג מודל תכנוני חדש לקידום הישוב, אשר גובש על ידי אגודת "חריש הירוקה", המורכבת מתושבי היישוב. המודל המוצע יאפשר פיתוח בעל מאפיינים עירוניים בהתאם לצורכי קבוצות האוכלוסייה הקיימות ביישוב ובאזור, תוך התחשבות בצרכי הסביבה וניצול התשתיות הקיימות במקום.
עתירה נגד אפלייה בשכונת עג'מי ביפו
במסגרת הדיונים בעתירה לביטול זכייתה של חברת "באמונה" במכרז בנייה של מינהל מקרקעי ישראל, בשל מדיניות השיווק המפלה שלה הודיעה המדינה, כי במכרזים עתידיים להקצאת יחידות דיור בבנייה רוויה או 20 יחידות דיור ומעלה בבנייה נמוכה, תצוין בחוברת המכרז ההתניה הבאה: "למען הסר ספק, היזם מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות הדיור, והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המינהל יוכל לבטל זכייתו במכרז ולבטל את החוזה שייחתם עמו בעקבות הזכייה, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המינהל במקרה כזה". העתירה הוגשה על ידי 'במקום', תושבי השכונה, האגודה לזכויות האזרח ו'שומרי משפט'.


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך