מידעון מרכז מציל"ה מספר 15 - תשרי תשע"ג - ספטמבר 2013


For our English speaking readers- Newsletter # 15         2013 September


        

שנה של עשייה ושלווה

שנת חברות וקירבה

שנת נתינה ומחילה

שנה של שגשוג והצלחה


שנה טובה וחג שמח!

מאחלים

צוות מציל"ה


מבצע מכירות מיוחד של פרסומי מציל"ה

 משתנים ומתחדשים מציל"ה-שינוים ארגוניים

ביטול המונופול הדתי בענייני נישואין וגירושין: הלכה למעשה? נייר העמדה מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל עכשיו גם באנגלית      

 ושיתוף פעולה במיזם חדש:  בית מדרש אינטרנטי

ערב ראש השנה התשע"ד אלול 2013


 

דבר הנשיאה המייסדת , פרופ' רות גביזון 

שנת תשע"ג מתקרבת לסופה ובפתח ממתינה השנה החדשה.

השנה שחלפה היתה לנו שנה של פעילות מהותית מבורכת, יחד עם בחינה מחודשת של המשך דרכנו ברמה הארגונית.  התחלנו אותה עם רמת פעילות מוגברת בחודשים האחרונים של תשע"ב אך גם עם אתגרים ארגוניים מהותיים.  אני רואה את שנת תשע"ג בכללותה בסיפוק גדול. הצלחנו לקיים פעילות תוכן מרשימה, בעיקר סביב נייר העמדה החדש שלנו בנושא נישואין וגירושין ומיצוי חשוב של חומרים קיימים (בדגש על מדיניות ההגירה).  והצלחנו לקבל החלטות ארגוניות קשות אך נכונות לגבי דרכה של מציל"ה בעתיד, תוך בחינה עמוקה ומפוכחת של הישגינו ושל יכולותינו. אני מודה לחברי הוועד המנהל, המועצה האקדמית והאסיפה הכללית – וכן לכל האנשים והגופים שליוו אותנו במהלכים אלה - על תמיכתם ועל תרומתם לכל אלה.  

 ברמת התוכן, הנושאים עימם מתמודדת מציל"ה נשארו בלב הקיום והזהות של המפעל של מדינת ישראל ויחסו אל שגשוגם של יהודים בארץ ובעולם.  מובן כי יש דחיפות ביצועית לנושאים מדיניים-ביטחוניים-צבאיים ולנושאים חברתיים-כלכליים, אבל בסופו של יום חוסנה של ישראל תלוי ביכולתה, כמדינה וכחברה, לדעת מה היא, על מה היא נלחמת, מנין היא באה ולאן מועדות פניה.

אני שמחה שהרחבנו את היריעה ואנחנו עוסקים עכשיו יותר לא רק בהיבטים של הרכב החברה הישראלית, אלא גם בשאלות התרבותיות היסודיות ובצורה בה ההסדרים המשפטיים בישראל צריכים לשקף אותן. כך בנושא ההסדרה של משפחה, נישואין וגירושין, וכך בסוגיות כלליות יותר של דת ומדינה ושל זהות וחברה.  אני ממשיכה להאמין כי הקול של מציל"ה הוא קול חשוב וייחודי במדינת ישראל, וכי חיוני שהוא ימשיך להישמע.

למרות זאת, נראה כי בעת הזאת לא מתקיימים התנאים שיאפשרו פיתוח מחדש של מציל"ה כארגון.  לפיכך מציל"ה נערכת כיום לצורת קיום "וירטואלית", מתוך תקווה ומשאלה כי שימורה בדרך זו ימשיך לאפשר המשך פיתוח ויצירה של תכנים והנחלתם החשובה בציבור.  את שנת תשע"ד נפתח ללא משרד וללא צוות. עבודת מציל"ה תיעשה בעיקר על ידי מתנדבים או באמצעות שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים.

ממש בימים האחרונים הבשילה הפנייה של שרת המשפטים אליי להגיש הצעה בנושא עיגון חוקתי של זהות המדינה לאור הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת. אני מניחה כי עיסוק בנושא חשוב זה יהיה עיקר עיסוקי שלי בשנה הקרובה.  הדבר קשור גם לארגון, שכן עבודה בליווי המהלך החוקתי בכנסת ה 16 היתה פעילות עיקרית וראשונה של מציל"ה בשנת 2006,  אין נושא קרוב יותר ממנו לליבת העיסוק של מציל"ה, ובשנים האחרונות עסקנו בארגון בגיבוש עמדה משלנו בסוגיה. קרבה רעיונית זו וודאי תמצא גם ביטויים ארגוניים בשנה הקרובה.

אני מודה לאנשי הצוות היוצאים של מציל"ה, שאפשרו שנה של פעילות מדהימה: רעות פורטוגל, הרכזת הארגונית, ורגב בן-דוד, אשר היה מופקד על מכלול הפעילות סביב נייר הנישואין והגירושין. הם עצמם התחילו את עבודתם במציל"ה רק בשנה האחרונה, והיה מרגש לראות את מידת המחויבות והאחריות שפיתחו כלפי הארגון ומטרותיו בחודשים האלה. אני מאחלת להם הצלחה, ומקווה שדרכינו עוד תיפגשנה.    

אני מקווה גם כי השינויים הארגוניים לא יביאו להפחתת העניין בארגון ובדרכו. חשוב לשמר את השימוש בו כבית שבו מתבררות ומקודמות סוגיות חיוניות למימוש הגדרה עצמית ליהודים בישראל ובעולם כולו.  אני פונה אליכם לשמור איתנו קשר, לפעול לצרף אחרים לרשימת התפוצה שלנו, ולחשוב יחד איתנו על דרכים בהן נוכל לממש את התפקיד החשוב של מציל"ה גם בשנים הבאות.

 

רות גביזון

נשיאה מייסדת 

חדשות מציל"ה

 

מבצע מכירות מיוחד של פרסומי מציל"ה

בימים אלה מציל"ה יוצאת במבצע מכירות מיוחד של פרסומי מציל"ה.   לקטלוג הפרסומים המעודכן לחצו כאן

 בשנה האחרונה הצלחנו למכור פרסומים בהיקף רחב למכינות ולבתי ספר תיכוניים שחילקו פרסומים כשי לבוגרים מצטיינים וכדומה, והתגובות היו טובות מאוד.  נשמח אם תוכלו להביא את דבר פרסומינו לציבור ולמוסדות וארגונים שיכול להיות להם עניין ברכישת פרסומינו.

 

שינויים ארגוניים

·         לוועד המנהל הצטרפה נירית אשכר-טולקובסקי

·         בימים אלה אנחנו מרעננים את מבנה העמותה ואת רשימות חברינו.  על מנת להקל על ניהול העמותה, ולצמצם את האסיפה הכללית שלה לצורכי החוק, אנחנו מבחינים עתה בין חברי עמותה, הרשומים בפנקס החברים ומהווים יחדיו את האסיפה הכללית, ובין שוחריה.  המטרה היא כי חברי העמותה יהיה – כנדרש בחוק- חברי הוועד המנהל ומי שנוטל חלק פעיל ושוטף בניהול הארגון, בעוד אחרים יהיו במעמד מחייב פחות של שוחרים.  השוחרים ימשיכו להיות מוזמנים לאסיפה הכללית של מציל"ה וחלקם גם ממלאים תפקידים בכירים בה כגון חברים מרכזיים במועצה האקדמית של מציל"ה.

·         כאמור, בסוף חודש ספטמבר ייסגר משרדה של מציל"ה, ורעות ורגב יסיימו את עבודתם בה.  מציל"ה תתפקד כעמותה שאינה מעסיקה עובדים ואין לה הוצאות קבועות לשכר ולהחזקת משרד. השינוי יאפשר לנו את הגמישות הניהולית שאנו זקוקים לה, ויאפשר מיצוי משאבים יעיל יותר שאין בו מרכיב גבוה של הוצאות קבועות.

 

להלן פירוט פעילותינו העיקריות מאז שליחת הניוזלטר האחרון במרץ 2013 ערב חג הפסח:

 

מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל עכשיו גם באנגלית

 נייר העמדה "מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל" אשר הושק בעברית בינואר 2013   יוצא בימים אלה בגרסתו באנגלית בשם:

 "A Civil Legal Framework for Marriage and Divorce in Israel"

לקריאת המסמך בגרסתו המלאה  כאן

 

במאי 2013 התראיין פרופ' פנחס שיפמן, אחד מכותבי נייר העמדה, לתכנית הרדיו "סדר יום" ברשת ב'. לצפייה בתמלול הריאיון  כאן.

 

באוגוסט 2013 התקיים סמינר קיץ של קרן תקווה באוניברסיטת פרינסטון בארה"ב. גביזון הרצתה בסמינר  על אחד הנושאים המרכזים של הסמינר : "נישואין וגירושין בישראל". לצד הרב דוד סתיו. נייר העמדה "מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל" היווה חלק מחומר הרקע לדיון שהתנהל שם. בנוסף התנהל ביניהם דיון בנושא ההסדרה הנכונה לנושא בישראל. 

  

נייר העמדה בנושא מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל בעברית זמין החל מחודש יוני 2013  גם בספריה הלאומית בגבעת רם בירושלים. החוברת מונגשת לעיון באולמות הקריאה בספרייה וניתן למצוא אותה באמצעות קטלוג הספרייה.


הגירה

ביוני 2013 יצא לאור מזכר ההגירה "התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת" בעריכתם של תא"ל (מיל.) מאיר אלרן ופרופ' רות גביזון. החוברת כוללת את דברי הכנס המשותף עם מכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)  על סמך כנס ההגירה שהתקיים באוקטובר 2012 . ניתן להוריד את המזכר בגרסתו המלאה מאתר מציל"ה כאן
הוצאה לאור של הגרסה באנגלית לספר "שישים שנה להחלטת כ"ט בנובמבר 1947"

הספר  The Two States Solution: The Partition Resolution of Palestine, Studies and Sources יצא לאור בתחילת חודש יוני 2013 והוא מוצג למכירה באתרי האינטרנט.   

הספר בעברית  זמין באתר האינטרנט שלנו וניתן כעת לרכוש אותו כעותק קשיח במחיר אטרקטיבי במיוחד.

 

פרטים  נוספים לספר באנגלית באתר Bloomsbury Publishing   

כאן

מרכז מציל"ה

נוסד בשנת 2005 על מנת להתמודד עם הנטייה הגוברת בקרב ישראלים ובקרב יהודי התפוצות להטיל ספק בלגיטימיות של לאומיות יהודית, ובמידה שבה היא מתיישבת עם ערכים אוניברסליים.


עוד על מינוי  גביזון על ידי שרת המשפטים, ציפי לבני בתקשורת מוזמנים להיכנס ללינקים הבאים:

יהודית ודמוקרטית : פתרון אצל פרופ' גביזון? (Ynet)

מהי "מדינה יהודית ודמוקרטית"?  פרופ' רות גביזון תקבע (גלובס)

Think about it: Who's afraid of Professor Ruth Gavizon?
 

 

בית מדרש אינטרנטי

מציל"ה משתתפת בפרויקט חדש -  "בית מדרש אינטרנטי" - פרי יוזמתו של התסריטאי אודי ליון. מטרת הפרויקט היא לאפשר לקהל להיחשף לשיח בין אקדמאיים בעלי שם, תוך העלאת מקורות אקדמיים או לא אקדמיים רלוונטיים לנושא המדובר. מציל"ה תעסוק בסוגיית הנישואין והגירושין בישראל. 

הפעילות נמצאת עכשיו בשלבי הרצה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר:    http://sugia.net/

  

  

הרצאות וכנסים 

ב- 23 באפריל 2013 רות גביזון נאמה בכנס הבינלאומי ה – 6 במכון  למחקרי ביטחון לאומי  (INSS) בנושא מדינה יהודית ודמוקרטית.לנאום כאן


ב 28 באפריל 2013 הרצתה רות גביזון על פרשת בהר-בחוקותיי במסגרת  התכנית "פותחים שבוע" במכון ון ליר.

לצפייה בהרצאה כאן

לצפייה בתכנית הכנס כאן

ב 26 במאי 2013 התקיים כנס סיום שנתי של כלל המכינות. גביזון הרצתה בפני אלפים מבוגרי מכינות בבנייני האומה בנושא "אתגרי הציונות ומדינה יהודית ודמוקרטית".

ביוני 2013 השתתפה גביזון כדוברת בועידת הנשיא הבינלאומית בבנייני האומה.  ב – 19 ביוני השתתפה גביזון בשלחן עגול בנושא "אופייה היהודי של ישראל - מעט מידי? יותר מידי?" וב – 20 ביוני נאמה גביזון בפאנל שנושאו "הרי את מקודשת וגם שווה לי? יהדות ושוויון האישה".

לנאום כאן

סדרת הרצאות לציבור בשיתוף פעולה עם מכון ון-ליר  צוות נייר הנישואין והגירושין נמצא בשלבי עבודה אחרונים עם מכון ון ליר על סדרה בת שבעה מפגשים  לציבור שידונו בהיבטים שונים של סוגית הנישואין והגירושין. המפגשים אשר יכללו דוברים מהתחום בעלי שם יתקיימו בחודשים אוקטובר 2013 עד ינואר 2014 ויונחו על ידי רות גביזון. 

לפתיחת תכנית סדרת המפגשים לחץ כאן

דף הפייסבוק של מציל"ה

מתעדכן בצורה מסודרת ויש בו פעילות רבה. אנחנו מזמינים את חברי מצלי"ה להשתמש בדף כפלטפורמה  להחלפת דעות על מציל"ה ובנושאי מציל"ה וכולכם מוזמנים לעשות זאת ולפעול להרחבת השימוש בדף ורשימת התפוצה שלנו. 

אתם מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של מציל"ה אם לא עשיתם עד כה על מנת להתעדכן באופן שוטף בפעילותינו.

 לכניסה לדף הפייסבוק לחצו כאן

 

אתר אינטרנט של מרכז מציל"ה

האתר ממשיך לשמש כערוץ מרכזי להפצת פרסומים, מאמרים ומידע אחר הרלוונטי לפעילות מרכז מציל"ה.  

אנחנו מעלים באופן שוטף הודעות ומודעות לאתר מציל"ה ולפייסבוק שלנו,  ומספר "חברינו" גדל בהתמדה. בהזדמנות זאת,

לביקור באתר מציל"ה היכנסו כאן

קחו חלק בקמפיין "ידידי מציל"ה"!

 1000 חברים חדשים למציל"ה דרך הפייסבוק עד 30.12.13

היכנסו תרמו עכשיו!

או דרך האתר המאובטח של ישראל תורמת- לחצו כאן

מאמרים

מאמריו של פרופסור אלכסנדר יעקובסון

בין היטלר לסטלין             

"הארץ"   26.3.2013
למאמר לחצו כאן

  הצילו את האיכר מהדוב

"הארץ"  6.4.2013 

למאמר לחצו כאן

 ימנים זה לא האלמנט שלכם

"הארץ"  14.7.2013

למאמר לחצו כאן

שני עמים וג'ונגל

"הארץ"  28.7.2013

למאמר לחצו כאן

מאמריה של פרופסור רות גביזון

  שבת בירושלים

"הארץ" 20.6.2013

למאמר לחצו כאן

הרב אליהו לא יכול להיות רב ראשי

"הארץ"  13.7.2013

למאמר לחצו כאן

 

ציוד למכירה

מרכז מציל"ה מציע למכירה שרת משנת 2008 במצב טוב מדגם HP Proliant ML350 .כנראה שמדור G6 . הורדנו את המחיר של השרת ל - 5,000 ש"ח (שרת חדש עולה כיום כ - 16,000 ש"ח).
מוזמנים לפנות כאן או באימייל: 
metzilah@metzilah.org.il

או ליצור קשר טלפוני במספר 077-4020771

שרת משנת 2008 במצב טוב

HP Proliant ML350

אנו מזמינים את ידידי מציל"ה להצטרף אלינו לעמוד הפייסבוק שלנו ומזמינים אתכם גם לצרף חברים חדשים ע"י העברת ברכה זו לחברים נוספים המתעניינים בעשיה של מרכז מציל"ה.

למעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו או לצרף אליה חברים חדשים אנא צרו קשר איתנו כאן 

נשמח לכל תגובה הערה או מחשבה

 המשך לתמיכת העשיה של מרכז מציל"ה היכנסו כאן

          


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך