www.phibroisrael.com


חדש מבית פיברו ישראל
 תרכיב סלמונלה אינפנטיס מומת
לחיסון תרנגולות לרבייה כבדה וקלה


על פי הנחיית השירותים הווטרינריים, חובה לחסן פעמיים את כל להקות הרבייה בתרכיב סלמונלה אינפנטיס, החל מבקיעות מתאריך 01.09.11 ואילך.

כידוע, חיידקי סלמונלה גורמים למספר מחלות באדם ובבעלי חיים. שימוש בחיסון מומת בלהקות הרבייה הוא אחד הדרכים להפחתת שיעור הנגיעות בעופות. בהתבסס על הניסיון הרב שהצטבר בפיתוח וייצור תרכיבי סלמונלה אנטריטידיס וטיפימוריום, פותח באביק חיסון מומת כנגד סלמונלה אינפנטיס, מבידוד שהתקבל מהשירותים הווטרינריים. החיסון המומת גורם לירידה משמעותית בהפרשת סלמונלה אינפנטיס לאחר הוקעה.
במקביל, פותחה מערכת סרולוגית כמותית המאפשרת את הערכת יעילות החיסון. בדיקה זו מבוססת על מבחן Widal המשמש לאבחון של סלמונלה טיפי באדם. בבדיקה לאחר חיסון, 100% מהעופות עוברים היפוך סרולוגי והכיילים המתקבלים גבוהים ויציבים לאורך זמן. במהלך הניסוי, בוצעו מבחני הוקעה עם החיידק ההומולוגי, במתן אורלי ובמתן אל חלל הבטן. בשתי דרכי ההדבקה, הקנה החיסון הגנה טובה לעופות. בבחינת בידוד חוזר ממטושי ביב וזפק של החיידק לאחר הוקעה, נמצאה ירידה של 50% במספר העופות החיוביים בקבוצות המחוסנות. תמונה דומה התקבלה גם בבידוד חוזר מהאיברים הפנימיים.
לצפייה בבדיקות יעילות התרכיב לחץ כאן.


בידוד חוזר של סלמונלה אינפנטיס לאחר הוקעה Per Os
באמצעות
מטושי זפק
בידוד חוזר של סלמונלה אינפנטיס לאחר הוקעה Per Os
באמצעות
מטושי ביב


סיכום תוצאות ניסוי השדה שבוצע בחווה מסחרית לגידול רבייה כבדה
1. תרכיב סלמונלה אינפנטיס מומת של אביק לא גרם לשום נזק או תמותה בלהקה המחוסנת.
2. הלהקה נבדקה סרולוגית ביום החיסון (זמן 0) ושלושה שבועות, לאחר חיסון ראשון לקביעת רמת נוגדנים לסלמונלה אינפטנטיס בשיטת Widal. תוצאות
    הבדיקה מצביעות על עלייה משמעותית ברמות הנוגדנים לאחר החיסון.
3. על פי נתוני המשק, לא אובחנו עופות False Positive בבדיקת RSA לפולורום (נתונים מהמעבדה הצפונית לבריאות העוף) לקראת שחרור הלהקה.
4. לול מספר 1 ששימש כבקורת הזדהם ב S. java (בבדיקה במטוש נגרר - תוצאות במעבדה הצפונית לבריאות העוף).לצפייה בבדיקות יעילות התרכיב לחץ כאן.www.phibroisrael.com


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך