גליון 18, ינואר 2010
סיכום פעילות בשנת 2009

 שוחרים ושוחרות, ידידים וידידות,

עם תחילתה של שנת 2010, ברצוננו לעדכן אתכן ואתכם בדבר פעילותנו בשנה החולפת, פעילות בה תמיכתכם עזרה לנו רבות. בשבועות הראשונים של השנה התרחש מבצע "עופרת יצוקה", אשר חייב אותנו לפעילות נמרצת ועזר לנו לבסס שיתופי פעולה עם שורה של ארגוני זכויות אדם נוספים: בתחילה, פעילות שהתמקדה בפגיעה באוכלוסייה האזרחית ובתשתיות האזרחיות בעזה וביחס לו "זכו" מי שנעצרו ברצועת עזה בידי חיילי צה"ל. על הפעילות בעת הלחימה ובסמוך לאחריה דיווחנו בהרחבה בעבר, ובסיכום זה ניגע בדברים בקיצור נמרץ. יחד עם זאת, השפעותיה של הלחימה בעזה ובדרום ישראל השפיעה רבות גם על עבודתנו בהמשך השנה, ובכלל זה על דוח שהוקדש לנושא ושאותו פרסמנו לפני כחודש ודוח נוסף שיפורסם בחודשים הקרובים. במקביל, המשכנו ביתר שאת בפעילותנו הציבורית והמשפטית השוטפת, תוך המשך המאבק העיקש נגד גילויים שונים של עינויים והתעללות בידי רשויות המדינה: פרסמנו דוחות, הפקנו והפצנו ידיעונים וסרטי וידיאו, פעלנו מול כלי התקשורת ויצרנו שיתופי פעולה עם ארגונים שונים כדי להעביר לציבור את עמדותינו ואת המידע הרב שאספנו. לקראת סופה של השנה ציינו מלאת עשור ל"פסק דין העינויים" בכנס בין-לאומי, שאותו יזם הוועד ואשר התקיים בשיתוף עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת-גן.

א. פעילות במישור המשפטי
המאבק המשפטי הסיזיפי והמתמשך של הוועד ידע השנה גם כמה הצלחות משמעותיות:
 
בג"ץ שפת חקירה:
בחודש מאי האחרון ציינו שופטי בית המשפט העליון, כי בזכות עתירתו של הוועד חל שיפור ניכר ביישומו של החוק, אשר מחייב קיום חקירת משטרה בשפה אותה דובר החשוד וכן תיעודה של החקירה בשפה זו. עם זאת, הוסיפו השופטים, כי המצב עדיין רחוק מלהשביע רצון וכי על המדינה להשלים את פעולותיה ליישומו המלא של החוק, כפי שהיא התחייבה בפניהם. אנו נמשיך לעקוב אחר המשך הליכי המימוש של חוק חשוב זה.
 
עתירה בדבר תנאי המעצר ליד בתי הדין הצבאיים במחנות עופר וסאלם:
בעקבות עתירת הוועד, שהוגשה בשיתוף עם עו"ד פארס אבו חסן ועם עמותת רופאים לזכויות אדם, הודיעה המדינה בחודש נובמבר האחרון, כי החלה בנייתו של אגף עצורים חדש ליד בתי הדין הצבאיים במחנה עופר (שבאזור רמאללה). זאת בשל תנאי המעצר המחפירים במקום, שבגינם הוגשה העתירה. כן התחייבה המדינה לפעול בהקדם לשיפור התנאים הקשים השוררים במתקן המקביל שבמחנה סאלם (אזור ג'נין).
 
עתירה להחמרת כתבי האישום נגד קצין וחייל מתעללים שצולמו בכפר נעלין:
בעקבות עתירתם של ארגוני זכויות אדם (בצלם, האגודה לזכויות האזרח, יש דין והוועד) קבע בג"ץ, בחודש יולי האחרון, כי החלטת הפרקליט הצבאי באשר הראשי להעמיד לדין את החייל היורה ואת הקצין מפרשת נעלין באישומים קלים בלבד, אינה סבירה, וכי יש להחמיר את סעיפי האישום.  כזכור, מדובר בפרשה מזעזעת, של ירי לעבר רגלו של העציר אשרף אבו רחמה, בהיותו כפות ומכוסה עיניים, תקרית אשר צולמה בווידיאו ועוררה ויכוח ציבורי נרחב.
 
עתירת חופש מידע:
בית המשפט המחוזי בירושלים נענה בחודש פברואר באופן חלקי לעתירה, שהגשנו ביחד עם התנועה לחופש המידע. בית המשפט קבע כי על משרד המשפטים להעביר לידינו חלק מן המידע שביקשנו ואשר נוגע לאופן הטיפול בתלונותיהם של נחקרי שב"כ.
 
פעילות משפטית אחרת שלנו זכתה למידה פחותה של הבנה מצדה של המערכת המשפטית. בחודש מרץ מחקנו, יחד עם האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, עתירה עקרונית שהגשנו במשותף לבג"ץ, בדרישה לבטל חקיקה אשר פוגעת אנושות בזכויותיהם של עצורים החשודים בעבירות ביטחון. זאת במחאה על החלטתם חסרת-התקדים של השופטים לבסס את החלטתם בעתירה על חומר סודי, שיישמע מפי נציגי השב"כ, ללא נוכחותם של נציגי העותרים. כמו כן, בחודש יולי דחה בג"ץ את הבקשה שהגשנו, יחד עם האגודה לזכויות האזרח והמוקד להגנת הפרט, להליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בשל אי-קיומו של "פסק דין העינויים" בידי המדינה. השופטים טענו כי הליך זה אינו מתאים לבירור טענות בדבר הפרה של פסק הדין, שהינו בעל אופי "הצהרתי", לדבריהם.
 
גם את העתירה שהגשנו באפריל 2008 בדרישה לאסור את השימוש בבני משפחה בעת חקירה כאמצעי לחץ ועינויים, החליטו שופטי בג"צ לדחות בספטמבר 2009. זאת למרות ששופטי בג"צ נזפו בנציגי המדינה על השימוש בבני משפחה כאמצעי לחץ בחקירה והבהירו שזו פרקטיקה פסולה. השופטים הביעו את מורת רוחם מכך שאלה שניהלו את החקירות הפסולות לא נחקרו על כך. השופטים, למרות הודאת הרשויות שנעשה שימוש פסול בשניים מהעותרים במהלך חקירת בן משפחתם, הסתפקו בהתחייבות היועץ המשפטי לממשלה לפיה, ככלל, אסור לעשות שימוש בבני משפחה שאינם עצורים בחקירה.
 
בנוסף להצלחות ולקיים הללו, המשכנו בפעילות משפטית אינטנסיבית, שכללה - בין היתר - הגשה של תלונות פרטניות רבות, למעלה ממאה ביקורים של עצירים ואסירים במתקני הכליאה השונים, עתירה לבג"ץ נגד השימוש שעושה השב"כ בכבילה באמצעי לחץ בחקירות, ופעילות כנגד המעורבות של רופאים בעינויים, אשר נעשתה בשיתוף פעולה עם עמותת רופאים לזכויות אדם.
 
ב. פעילות במרחב הציבורי
 
כבילה כהתעללות וכעינוי:
בחודש יוני ניהלנו קמפיין ופרסמנו דוח בנושא "כבילה כהתעללות וכעינוי". הוצאת הדוח לוותה בקמפיין אינטרנטי באתר עיתון "הארץ" ובסרטון וידיאו אותו הפקנו ביחד עם הטלוויזיה החברתית, בכנס בהשתתפותם של 6 חתני וכלות פרס ישראל ובאירוע מחאה ברחבת בית המשפט העליון, אשר תועד בידי הצלם מיקי קרצמן והפך למיצג וידיאו. הדוח, כמו גם העתירה שהוגשה לבג"ץ בעקבותיו, זכו לחשיפה נרחבת בכלי התקשורת, וכן זכו להתייחסות גם במליאת הכנסת.
 
השינויים בתורת הלחימה של צה"ל:
בראשית חודש דצמבר, לקראת ציון שנה למבצע "עופרת יצוקה", פרסמנו דוח מיוחד, אשר הצביע על השינויים המהותיים שחלו בתורת הלחימה של צה"ל, כפי שאלה באו לידי ביטוי במבצע עופרת יצוקה. הראינו כי שינויים אלה הם שאחראים להיקף הנרחב של האזרחים שנהרגו במבצע ולהרס העצום שנגרם במכוון לתשתיות אזרחיות ברצועת עזה. חתמנו את הדוח בקריאה לקיים דיון ציבורי משמעותי בשינויים אלה, אשר הינם בעלי השלכות משמעותיות, הן כלפי האזרחים הנפגעים בלחימה והן על מעמדה של ישראל בעולם ועל הסכנה של העמדת קצינים ומנהיגים ישראלים לדין בבתי משפט בחו"ל.
דוח זה נוסף על יתר פעילותנו בעקבות הלחימה בעזה, הן הפעילות אותה קיימנו במהלך המבצע ובסמוך לאחריו – תוך שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים – והן פעילותנו במישור הבין-לאומי, ובראשה עדויותינו בפני ועדת גולדסטון באשר לאופן הטיפול של ישראל בתושבי עזה אשר נעצרו בידה במהלך המבצע.
 
העדר חקירה וענישה של עינויים והתעללות בחקירות שב"כ:
לקראת סיומה של 2009 פרסמנו לאור את הדוח "מתחת לכל ביקורת", אשר עוסק בהרחבה בחסינות לה זוכים מבצעי עינויים בישראל. הצבענו בדוח על כך, שתלונות על עינויים בישראל אינן מגיעות כלל לחקירה פלילית, ושכולן – ללא יוצאת מן הכלל – נסגרות בהמלצתו של מבקר תלונות נחקרים בשב"כ, איש שב"כ, אשר תפקידו לבדוק תלונות נגד בעלי תפקידים בארגון שאליו הוא משתייך. המלצה אשר זוכה תמיד לאישורם של משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.. כך, מתוך למעלה מ-600 תלונות על עינויים, אשר הוגשו ב-9 השנים האחרונות, לא מצא היועץ המשפטי לממשלה  אפילו תלונה אחת שראוי להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגינה.
 
מפגשים וקשר עם הציבור:
בשנת 2009 המשכנו את המגמה של קיום מפגשים עם הציבור בישראל. בתחילת השנה הבאנו לגלריה ברבור בירושלים את תערוכת "שקט על פני תהום", שהוצגה בבית האמנים בתל אביב בשלהי 2008. במסגרת התערוכה קיימנו בגלריה שורה של אירועים לקהל הרחב, שעסקו בהיבטים שונים של שתיקת הציבור נוכח הדיכוי. במהלך השנה המשכנו לקיים מפגשי קולנוע וזכויות אדם, עם בני נוער ומבוגרים במסגרות שונות, הקמנו דוכנים ושוחחנו עם הקהל שהגיע לאירועי "פסטיבל בשקל" בלוד ובשכונת הקטמונים בירושלים, וכן ביריד אי-אלימות בתל אביב. באירועים אלה חילקנו למתעניינים דפי מידע על הוועד ועל עינויים בישראל, אותם הוצאנו השנה בעברית, ערבית ואנגלית, וכן את הדוחות השונים שמוציא הוועד לאור. שוחחנו עם סטודנטים – ישראלים, פלסטינים, ומחו"ל - במסגרות שונות, השתתפנו בדיונים במכון הישראלי לדמוקרטיה ובכינוסים ומפגשים עם קבוצות מגוונות בציבור הישראלי וברשות הפלסטינית
במהלך השנה הפקנו והפצנו 6 ידיעונים לרשימות התפוצה שלנו, כל אחד מהם בעברית ובאנגלית, ודאגנו לעדכן אתכם מעת לעת גם באגרות מיוחדות, שהתייחסו לפעילויות ספציפיות. במסגרת אגרות אלה שלחנו לכם שורה של סרטוני וידיאו, שאותם הפקנו בשיתוף פעולה עם הטלוויזיה החברתית, וכאלה שהיינו שותפים להם יחד עם ארגונים נוספים.
את השנה חתמנו ב"נשף הסוכן החשאי והיועץ המשפטי" וב כנס בין-לאומי בנושא "עינויים וחסינות" , אותו יזמנו במלאת עשור ל"פסק דין העינויים" ואשר התקיים בשיתוף פעולה עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. 
 
פעילות מול כלי התקשורת:
במהלך 2009 זכינו ליותר מ-400 אזכורים שונים של פעילות הוועד בכלי התקשורת – בעברית, ערבית, אנגלית ושפות נוספות. זאת בנוסף לפרסומים רבים שהתייחסו לפעילות משותפת שלנו עם ארגונים נוספים, שבהם לא נזכר הוועד בשמו, בעיקר סביב הלחימה בעזה. זאת הודות לפעילות עשירה ומגוונת ולשורה ארוכה של הודעות לעיתונות בשפות שונות. בנוסף, פרסמנו מספר מודעות בעיתונות וקמפיינים באינטרנט, חלקם לבדנו וחלק בשיתוף עם ארגונים נוספים.

פעילות מול גורמים בחו"ל:
במהלך שנת 2009 העדנו בפני ועדת גולדסטון, שחקרה את אירועי הלחימה בעזה, ובפני ועדת האו"ם נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים (CAT), לה הגשנו דוחות אלטרנטיביים על המצב בישראל ובשטחים הכבושים, יחד עם הארגון העולמי נגד עינויים (OMCT). יחד עם OMCT הוצאנו לאור פרסום מקיף בשלוש שפות – עברית, ערבית ואנגלית – אשר כולל את עיקרי הדוחות האלטרנטיביים הללו, את ההמלצות אשר אומצו בידי ועדת האו"ם ומידע נוסף בדבר מצב העינויים בישראל. כמו כן, השתתפנו באורח פעיל בהשקת דוח בבריסל על יחס האיחוד האירופי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, השתתפנו במפגשים לימודיים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג וקיימנו קשרים עם ארגונים עמיתים ברחבי העולם. המשכנו בשיתוף פעולה בין-לאומי עם שותפינו בחו"ל, ביניהם FIDH ,EMHRN  ו-ASF.
 
ג. תקציב 2009 וניצולו:

תקציב הפעילות של הוועד עמד בשנת 2009 על כ-2.5 מיליון ₪, פרי תרומתן של קרנות ותיקות וחדשות, כ- 17% פחות מתקציב השנה שקדמה לה. למרות זאת הצלחנו לבצע את תכנית העבודה שנקבעה ואף להתמודד עם נושאים בלתי-צפויים, באמצעות שיתופי פעולה מוצלחים עם ארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל ובסיועם של מתנדבות ומתנדבים, שבלעדיהם לא היינו יכולים לעמוד בהיקף כה נרחב של פעילות.

שוחר/ת וידיד/ה יקר/ה,
השנה היו לנו כמאה שוחרים ושוחרות. תמיכתכם עזרה לנו השנה, הן במפגשי התכנון ובאירועים הציבוריים, הן התחושתנו שאיננו לבד והן בעזרה במימון חלק מפעילותנו. אנו שמחים על תמיכתך בנו בשנה החולפת. נשמח על תמיכתך המוסרית, הפוליטית והכלכלית בפעילותנו גם בשנה הבאה, ונשמח שתהיו עמנו בקשר.
להצטרפות כשוחר/ת הוועד לחץ/י כאן.

בכבוד רב,
ד"ר ישי מנוחין
מנכ"ל הוועד

26 ביוני 2009 - יום ההזדהות עם קורבנות עינויים

אירועים

תערוכה בגלריה ברבור בירושלים

תקציר וידאו של נשף הסוכן החשאי והיועץ המשפטי

הקלטת אודיו של הנשף

כנס בין-לאומי: עשור לבג"ץ העינויים

פסטיבל בשקל בעיר לוד

פרסומים

כבילה כהתעללות וכעינוי

יישומה של אמנת האו"ם נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים בידי ישראל

ללא היסוס

מתחת לכל ביקורת


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך