גליון 18     פברואר 2010 
  פרוייקטים
"לא מיוצגים, לא משפיעים"תגובת 'במקום' לנתונים לפיהם ייצוגם של ערביי ישראל בוועדות התכנון השונות נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסיה
"הדרך לתכנון הגון" - מאמר בהארץ מה-6/12/09 מאת חיים יעקבי, 'במקום'.
"ברוכים הבאים לכסיף" - תגובת 'במקום' לתכנון להקמת עיר חרדית חדשה בדרום.

מאמר מערכת

גיליון זה, הראשון בשנת 2010, מציג את מגוון הפעילויות בהם אנו עוסקים בימים אלה. שניים מהנושאים המרכזיים המופיעים בגיליון זה – הרפורמה בתחום התכנון והבנייה, אשר מוביל רה"מ, ועיכוב הפקדת תכנית המתאר של ירושלים, לפי בקשתו של שר הפנים – מהווים דוגמאות ליוזמות ופעולות מדאיגות מצד הרשויות.

הרפורמה בתחום התכנון והבנייה, אשר למעשה מגדירה מחדש את החוק בנושא בישראל, נעשית בחוסר שקיפות וללא שיתוף הציבור והתמונה העולה ממנה עד כה היא התפרקות מוחלטת של מערכת התכנון בישראל. בימים אלו אנו עוברים על טיוטת החוק ונעביר את הערותינו לגורמים הרלוונטיים, במטרה לבטל את רוע הגזירה ולהביא לכך שמערכת התכנון בישראל אכן תחוזק, אך בדרך נכונה, מקצועית וראויה.

עיכוב הפקדת תכנית המתאר של ירושלים, תהליך סטטוטורי חשוב, נעשה בניגוד לחוק. לאחר ששלחנו, בשיתוף עם "אדם, טבע ודין", מכתב לרות יוסף, יו"ר הועדה המחוזית בירושלים, בו ביקשנו ממנה להורות על הפקדת התכנית, נראה כי דבר לא נעשה, ואנו בוחנים את צעדינו הבאים.

לצד אלה, אי אפשר שלא להתייחס להתקפה המתעצמת נגד ארגוני זכויות האדם. במהלך החודשים האחרונים היינו עדים לשורה של התבטאויות חריפות מצד ארגונים קיצוניים שונים ומצד בכירים במערכת השלטון במדינה, אשר שמו להם למטרה לפגוע בלגיטימיות של ארגוני זכויות האדם. הקמפיין אשר מנהל ארגון "אם תרצו" נגד הקרן החדשה לישראל, מסמן שיא חדש ושלוח רסן בהתקפות אלה. אנו שולחים את תמיכתנו לקרן החדשה לישראל ולנעמי חזן נשיאתה, ובשיתוף עם ארגונים אחרים, נמשיך במאבק נגד הניסיון להשתיק את קולם של ארגונים לזכויות אדם, ולמען שימור צביונה הדמוקרטי של המדינה.  

עדכונים עיכוב הפקדת תכנית מתאר ירושלים 2000: בעקבות העיכוב בהפקדת תכנית המתאר של ירושלים, 'במקום' בשיתוף 'אדם טבע ודין' שלחו, ב- 27/12/09, מכתב לגב' רות יוסף, יו"ר הוועדה המחוזית מחוז ירושלים, בבקשה כי תורה על מימוש ההחלטה להפקיד את התכנית להתנגדויות.

מסמך על תוכנית המתאר ירושלים 2000: 'במקום' פרסמה מסמך המפרט את השפעת תכנית המתאר החדשה על השכונות בירושלים המזרחית. המסמך הוכן על ידי האד' אפרת כהן בר.

עתירה נגד החכרת מגרש ביפו ליזם הנוקט אפליה פסולה: בעקבות הערעור של 'במקום', האגודה לזכויות האזרח, רבנים שומרי משפט, ותושבי יפו, יהודים וערבים, הפעילים בקואליציית הארגונים והוועדות היפואים להגנה על הזכות לדיור, הורה בית המשפט העליון להחזיר את העתירה לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב. בית המשפט לעניינים מינהליים דחה את העתירה וכעת בכוונת כל העותרים לערער לבית המשפט העליון על ההחלטה.

  פרוייקטים

נייר עמדה בנושא הרפורמה בתכנון ובבנייה

'במקום' וארגונים חברתיים וסביבתיים חברו יחדיו במסגרת המטה לתכנון אחראי, כדי לפעול נגד הרפורמה במערכת התכנון בישראל, אשר אושרה על ידי הממשלה. במסגרת פעילותה בנושא, פרסמה 'במקום' נייר עמדה, אשר הוצג בפני אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה. עמדת 'במקום' היא, כי אכן נדרשת רפורמה מקיפה בתחום התכנון והבנייה, אך בניגוד לתכנית הממשלה, הרפורמה חייבת לראות לנגד עיניה את החברה והקהילה על בסיס של שוויון הזדמנויות וייצוג הולם.
.
 מידע נוסף

מסמך בנושא תכנון בירושלים המזרחית

'במקום', בשיתוף 'עיר עמים', הכינה מסמך על מדיניות התכנון החדשה בירושלים המזרחית. המסמך נכתב בעקבות דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שהתקיים ב13/12/09, בה הציג ראש עיריית ירושלים תכנית להתמודדות עם בעיות הבנייה בירושלים, ולקראת דיון נוסף שנערך בנושא בתאריך 10/1/10, בהשתתפות היועץ המשפטי לעיריית ירושלים. 

מידע נוסף

"כרוניקה של סיפוח ידוע מראש" - דו"ח בנושא ההתנחלות מעלה אדומים

דו"ח חדש של 'במקום' ו'בצלם' חושף לראשונה מסמכים מגנזך המדינה, לפיהם עוד טרם הקמתה של ההתנחלות מעלה אדומים תכננה הממשלה לספחה לירושלים. הדו"ח מגלה כי המדינה הפקיעה כבר בשנות ה-70' של המאה הקודמת, בצעד שנוי במחלוקת הן בעיני המשפט הבינלאומי והן בעיני מערכת המשפט הישראלית, שטח חסר תקדים בגודלו לשם בניית אזור תעשייה לירושלים (מישור אדומים) וההתנחלות מעלה אדומים. 
מידע נוסף
חדשות

עתירה מנהלית תקדימית לגבי הריסות בתים בירושלים המזרחית

'במקום', ביחד עם תושב ג'בל אל-מוכבר שבירושלים המזרחית והאגודה לזכויות האזרח, הגישה בצעד תקדימי, עתירה מנהלית בנושא הריסות בתים בשכונה ג'בל אל-מוכבר שבירושלים המזרחית. בעתירה נתבקש בית המשפט להורות על התחלה של תהליך תכנוני, שיענה על צרכי התושבים, על המחסור בתשתיות ובשטחים לבנייה, וכן להורות על עיכוב צווי ההריסה ואי הוצאת צווי הריסה חדשים, עד להשלמת הליכי התכנון בשכונה. 

מידע נוסף

התנגדויות

התנגדות לתכנית לדרך גישה להתנחלות סנסנה: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום קיבלה התנגדות שהגישה 'במקום' לתכנית והורתה על דחיית התכנון המוצע ועל הגשת תכנית חדשה להפקדה .פנייה בנוגע לכביש 6 דרום: 'במקום' פנתה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא כביש 6 דרום, בקטע שבין מחלף מאחז למחלף הנגב, בטענה כי קיים פגם עקרוני בהליך התכנוני של קטע זה, שכן הוא מתעלם מקיומה של אוכלוסיה בדואית לאורך תוואי הקטע המתוכנן.
 
התנגדות לכביש 31: 'במקום' והמועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב הגישו התנגדות לוועדה המחוזית דרום, לתוכנית של דרך מס' 31 בקטע שבין צומת שוקת לערד. קטע הכביש המתוכנן יפגע במספר רב של ישובים בדואים לאורך התוואי, לא מוכרים ומוכרים כאחד, ללא מתן מענה הולם לפינוי התושבים, תוך מתן עדיפות לתשתיות עתידיות על פני אוכלוסייה קיימת.
הסר מהרשימה


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך