www.bimkom.org/campaignView.asp

גליון 19יוני 2010
'במקום' בתקשורת
מאמר מערכת

משטי המחאה נגד הסגר על עזה והאירוע הטרגי שאירע במסגרת השתלטות צבאית על ספינת מאווי-מרמרה,הביאו להתעוררות ציבורית והעלו על סדר היום את הסגר המתמשך על הרצועה והשלכותיו על 1.5 מליון בני אדם שגישתם לעולם החיצון חסומה. בתוקף שליטתה במעברי הגבול היבשתיים של הרצועה, במרחב האווירי ובמים הטריטוריאליים שלה, מטילה ישראל, זה שלוש שנים, הגבלות על התנועה אל עזה וממנה, ופוגעת קשות בזכות לחיים, לחופש תנועה, למים נקיים, לבריאות, לחינוך ולתנאי מחייה נאותים, של אוכלוסייה אזרחית כה גדולה.

אף כי, מעת לעת, הותרה כניסתם של חומרים מסוימים לעזה, מדובר בטיפה בים. כך, למשל, לפי דיווח של OCHA , ההגבלות על חומרי בניין מונעות שיקומם של כ-12,000 בתים שניזוקו או נהרסו במלחמה, וכן את בנייתם של 20,000 בתים נוספים הדרושים לגידול הטבעי של האוכלוסייה. קיים מחסור עצום בכתות לימוד; האספקה הבלתי סדירה של דלק תעשייתי להפעלת תחנת הכוח של עזה החריפה את המחסור הכרוני בחשמל ברצועה, ובעטיה נאלצים רוב התושבים החיים רצועת עזה להתמודד מדי יום עם הפסקות חשמל יזומות, הנמשכות 8-12 שעות ביום; אי טפול במערכת הביוב ובשפכים בשל מחסור בחומרי גלם, יוצר בעיה סביבתית ופוגע באיכות ובכמות המים הדרושים להשקיה חקלאית, שהיא צרכן המים העיקרי בעזה.

חסימת המעבר של סחורות החיוניות לבריאותה ולרווחתה של האוכלוסייה ברצועה ולפעילותה הכלכלית התקינה מענישה את תושביה על מעשים שלא ביצעו ועל נסיבות פוליטיות שמעבר לשליטתם. כעמותה של מתכננים ואדריכלים הפועלים לקידום זכויות האדם במרחב, 'במקום' קוראת להסיר את הסגר על עזה ולשים קץ לסבלם של מליון וחצי בני אדם, החיים באופן מתמיד על סיפו של משבר הומניטארי.

עידכונים
תכנית מתאר ירושלים 2000
מבדיקה שערכה 'במקום' עולה, כי בין השנים 2008-2009 נדחו על ידי הועדה המחוזית של ירושלים 10 תכניות לבנייה של כ-1,700 יחידות דיור בירושלים המזרחית, עקב אי-התאמתן לתכנית המתאר החדשה של ירושלים. זאת, למרות העובדה כי הפקדת התכנית לעיון הציבור מעוכבת והיא טרם אושרה. 'במקום' קוראת להפקדת תכנית המתאר החדשה בהקדם, שכן העיכוב מהווה מכשול בפני מציאת פתרון למצוקה הקשה של האוכלוסייה הפלסטינית, המתבטאת כיום, בין היתר, במחסור של כ-10,000 יחידות דיור

הרפורמה בתכנון ובנייה
בימים אלה ממשיכים ראש הממשלה ושר הפנים לקדם את חוק התכנון והבנייה החדש. ה'מטה לתכנון אחראי', בו חברה 'במקום', העביר את הערותיו להצעת החוק וכן ניסח מסמך המעלה את הסוגיות החברתיות מהם מתעלמת הרפורמה. יש להקפיא את החקיקה בתחום התכנון עד להקמת ועדה מקצועית, אשר תבחן את נושא התכנון בצורה ראויה, תוך התייעצות רחבה עם בעלי עניין ואנשי מקצוע, וחשיפה ציבורית נאותה.

פרוייקטים
היישוב הבדווי רכמה - מסמך עקרונות תכנון
בעקבות פניית ועד היישוב הבדווי רכמה, הסמוך לירוחם, התקיימה בין יוני לאוקטובר 2009 פעילות משותפת של תושבי הכפר ושל 'במקום', במטרה לגבש ולנסח עקרונות מנחים לתכנון ופיתוח היישוב, לקידום הכרה ממשלתית בכפר ותחילת תכנונו כיישוב קבע. במסגרת פעילות זו עסקנו בלמידה משותפת של צורכי האוכלוסייה בכפר, והצגנו חלופות תכנוניות העשויות לענות על צרכים אלו. בסיום הפעילות, הוכן מסמך המסכם את עקרונות התכנון כפי שגובשו בתהליך המשותף, ומציג מסגרת תכנונית ליישוב קבע עבור תושבי רכמה, אשר תענה על צרכיהם הנוכחיים ותבטיח את פיתוחו העתידי של הכפר. 
הצעת חוק פיתוח הנגב (חוות הבודדים)
'במקום' וארגונים חברתיים נוספים - המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, האגודה לצדק חלוקתי, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי והקשת הדמוקרטית המזרחית-שיח חדש, הציגו במאי 2010 חוות דעת משפטית בנוגע להצעת חוק פיתוח הנגב – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב ("חוות הבודדים"). בחוות הדעת נטען, כי הצעת חוק אשר באה להכשיר את חוות הבודדים, מנוגדת לעיקרון השוויון המעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אינה עומדת בחוק חובת המכרזים ואינה משרתת כל רציונל תכנוני או סביבתי. לצערנו, ועדת הכלכלה בכנסת אישרה את הצעת החוק והיא אמורה לעלות לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בתקופה הקרובה.
קמפיין "פעולה אחת ביום"
'במקום' והאגודה לזכויות האזרח השיקו, במאי 2010, קמפיין אינטרנטי משותף, בשם "פעולה אחת ביום". מטרת הקמפיין היא להעלות את המודעות למצוקתה של האוכלוסייה הפלסטינית בשטח C בכל הנוגע לנגישות למים ולקורת גג. בשטח C חיים כיום כ-150,000 פלסטינים, הנתונים תחת אחריותה של מדינת ישראל. עקב מדיניות רשויות התכנון הישראליות בגדה המערבית, כעשרות אלפים מהם אינם יכולים לבנות בית ללא החשש שייהרס. בנוסף, כפרים רבים אינם מחוברים למערכת המים ונאלצים לייבא מים עבור תושביהם במיכליות. הכפר הפלסטיני א-תוואנה הוא דוגמא לכך, והקמפיין מציג את סיפורו.

קמפיין "פעולה אחת ביום" קורא לציבור הרחב לקחת חלק פעיל ויומיומי על מנת להביא לשינוי במדיניותה של ישראל בנושאים אלה. במסגרת הקמפיין הציבור נקרא, מדי יום, לנקוט פעולה אחת, הקשורה לנושאי מים וקורת גג, על מנת לקדם את חיבור הכפר א-תוואנה למים ולאפשר לתושביו להקים את ביתם על אדמותיהם.
חדשות
כביש 6 דרום - עתירה לבג"צ
במאי 2010 הגישה 'במקום', יחד עם האגודה לזכויות האזרח, המועצה לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב ונציגי הכפרים הבדווים ח'שם זנה וביר אלחמאם, עתירה לבג"צ בדרישה לבטל את התכנית להארכת כביש 6 דרומה, בקטע שבין מחלף להבים למחלף הנגב. בעתירה נטען, כי התכנית להארכת הכביש מתעלמת מהאוכלוסייה המתגוררת בשטח שבו הוא צפוי להיסלל, ומנוגדת להמלצות דו"ח גולדברג. לפי הערכה, כ-3,500 -2,500 תושבים ואזרחים בדווים ייאלצו להתפנות מבתיהם ומאדמותיהם כתוצאה מסלילת הכביש, וייוותרו ללא קורת גג וללא פתרונות התיישבות נאותים ומוסכמים. העתירה מתבססת על חוות דעת מקצועית משותפת של 'במקום' והמועצה לכפרים הבלתי-מוכרים.
התנגדות לתכנית להקמת שכונה חדשה בהתנחלות גבע בנימין
באפריל 2010 הגישה 'במקום', ביחד עם תושבים מהכפר הפלסטיני ג'בע,  התנגדות לתכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בהתנחלות גבע בנימין, בשטח המקיף שתי מובלעות של אדמות פלסטיניות פרטיות. בהתנגדות נטען כי התכנית המוצעת מאפשרת פיתוח שכונת מגורים למתנחלים בשטחים הגובלים עם המובלעות, בעוד המובלעות עצמן מוגדרות כשטח חקלאי האסור בנייה. לפיכך, מדובר בתכנית המפלה בין האוכלוסייה הפלסטינית ליהודית. כמו כן מימוש התכנית ימנע מהפלסטינים את הנגישות לשטחיהם החקלאיים, שיהיו מוקפים בבנייה ישראלית מכל עבריהם.
קידום דיור בר השגה ביפו
במרץ 2010, פנתה 'במקום' לגורמי התכנון בעיריית תל אביב יפו בבקשה להשהות את הפקדת תכנית "עוקף קדם" בשכונת עג'מי ביפו, עד למציאת פתרונות דיור לאוכלוסייה הפלסטינית בשכונה זו. במכתב נטען כי התכנית החדשה אינה מתייחסת כלל לקידום פתרונות לדיור בהישג יד וכן היא עלולה לפגוע במרקם האורבאני והאנושי הקיים.
שבט הג'אהלין - חוות דעת תכנונית לכפר חאן אל-אחמר
במרץ 2010, הוגשה עתירה לבג"צ  על ידי עו"ד שלמה לקר בשם תושבים משבט ג'אהלין. העתירה הוגשה על רקע הוצאת צו הריסה לבית ספר שנבנה לאחרונה בכפר חאן אל-אחמר הסמוך להתנחלות כפר אדומים. העתירה לוותה בחוות דעת מקצועית של צוות 'במקום', המנתחת את המצב התכנוני הקיים, מציגה את צרכי התושבים בני שבט הג'האלין וממליצה על פתרונות תכנוניים לכפר חאן אל-אחמר.


דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך