השתלמות לקציני ביקור סדיר  - במכללה החלה השנה תכנית השתלמות לקציני ביקור סדיר. מטרות התכנית הן: לאפשר לקציני ביקור סדיר, ותיקים וחדשים, להיחשף לעולם הדעת הרלוונטי לתפקידם המורכב ולהשתלם בו. 

חינוך לקידום בריאות בגן הילדים – השתלמות לגננות במגזר הערבי - בשנת הלימודים תשס"ט נפתחה לראשונה השתלמות לגננות בנושא: "חינוך לקידום בריאות ואיכות חיים" במכללה בשיתוף עמותת "אשלים" של הג'וינט. 

חיזוק תחושת השייכות לקהילה באמצעות צילום - יזמות חינוכית-קהילתית בגני ילדים בעיר גנים ובקריית מנחם בירושלים 

תכנית ליווי לבנות שירות המשרתות במסגרות החינוך המיוחד והמלמ"ח (מורים לילדים בעלי מוגבלויות חמורות)
 


פרסומים אודות המכללה הלקוחים מן התקשורת.  
 


שלום רב,

בימים אלה מוצגת בכניסה למכללה תערוכה שהכינו סטודנטים שהשתתפו בסמינר לימודי עם סטודנטים להוראה משתי מכללות (פרוטסטנטית וקתולית) בבלפסט.

ראש קבוצת הסטודנטים היא רותי בר-סיני ולצידה מנחה-שותפה: פטמה עליאן. הקבוצה מנתה חמישה סטודנטים ערבים וחמישה סטודנטים יהודים אשר עברו יחד תהליכי הכנה כדי ליצור קבוצת דיאלוג בינם לבין עצמם ולצד הסטודנטים האירים.

בניית הקבוצה החלה ב"בית המשותף"
(המכללה), נשענה על המקצוע העתידי המשותף (חינוך והוראה), וכללה את הרחבת ההיכרות בריבוי זהויותיהם של המשתתפים אף מעבר לזהות הקולקטיבית-הלאומית.    Click here to unsubscribe
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, רח' מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ירושלים

דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך