גליון 26, ינואר 2012

סיכום פעילות בשנת 2011


שוחרים ושוחרות, ידידים וידידות,

עם תחילת 2012, ברצוננו לברך אתכם ואתכן בשנה טובה ולעדכן בדבר פעילותינו בשנה החולפת – פעילות בה תמיכתכם עזרה לנו רבות. מתקפות הימין על מחנה ארגוני זכויות האדם בעזרת ארגוני חברה אזרחית, דרך המפלגות בכנסת ועד משרדי הממשלה השונים, חייבו אותנו לפעילות נמרצת ועזרו לנו לבסס שיתופי פעולה עם שורה של ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם, מעבר לפעילות השוטפת הממוקדת בפגיעה באוכלוסיה האזרחית בשטחים הפלסטינים הכבושים וביחס הלא-ראוי לו "זכו" מי שנעצרו בידי חיילי צה"ל ואנשי השב"כ. במקביל, המשכנו ביתר שאת בבניית שיתופי פעולה עם ארגוני זכויות אדם ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים ובפעילות ציבורית ומשפטית שוטפת. יצגנו קורבנות עינויים, כתבנו תלונות, עתרנו בפני בתי המשפט, פרסמנו דו"חות, הפקנו ידיעונים וסרטי וידאו, פעלנו מול כלי מדיה, והכל על מנת להעביר לציבור את עמדותינו ואת המידע הרב שאספנו.

1. פעילות במישור המשפטי

א. פעילות משפטית פרטנית

לפי נתונים רשמיים של משרד המשפטים עולה, כי בעשור האחרון (משנת 2001 ועד שנת 2010) הוגשו מעל 750 תלונות נגד חוקרי שב"כ בחשד להפעלת עינויים בחקירה. לפי נתוני משרד המשפטים, מ-35 תלונות בהן טרם הסתיים הטיפול בידי מבקר תלונות נחקרים (המבת"ן), כל יתר התלונות נסגרו לפי המלצתו, תוך הימנעות היועץ המשפטי לממשלה מלהורות למח"ש לפתוח בחקירה פלילית ולו גם בתלונות שבהן השב"כ הודה שהחקירה בוצעה בניגוד לנהלים. נתונים אלה, שנמסרו לוועד במסגרת עתירות חופש מידע, שהאחרונה בהן הוגשה בספטמבר 2011 (עת"מ 9289-09-11 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים) מעלים כי במהלך שנת 2010 נפתחו 51 בדיקות פנימיות.
בשנת 2011 הגשנו 12 תלונות פרטניות בחשד להפעלת עינויים, וברובם עינויים חמורים בידי חוקרי שב"כ, בנוסף לתלונה קולקטיבית בשם 23 קרבנות המעלות חשד ליחס אכזרי ו/או בלתי אנושי ו/או משפיל. כל התלונות הועברו ע"י היועמ"ש לבדיקה פנימית של המבת"ן וטרם הסתיים הטיפול ולו באחת מהן. כמו-כן, פנה הוועד בספטמבר 2011 ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לנקוט בהליכים משפטיים נגד חוקרי השב"כ החשודים בהפעלת עינויים בכל אותן התלונות שנגנזו על אף שהבדיקה הפנימית של המבת"ן מסכימה על העובדות. הפנייה הוגשה בשמם של 24 קרבנות שהוועד הגיש בשמם תלונות בחשד להפעלת עינויים פיזיים ונפשיים חמורים, והתשובות שהתקבלו בעניינם מעלות שכעבור שנתיים עד חמש שנים מיום הגשת התלונה החליט היועמ"ש לגנוז את התלונות בטענה של היעדר בסיס משפטי לפתיחה בחקירה פלילית, על אף שממצאי המבת"ן לא העלו שיש מחלוקת לגבי העובדות.
בנוסף לפעילות המוזכרת לעיל, העידו בפני ועדת טירקל מנכ"ל הוועד, ד"ר ישי מנוחין, וכן מנהלת המחלקה המשפטית, עו"ד באנה שגרי-בדארנה.

ב. מאבק בחסינות חוקרי שב"כ

היבט נוסף למתן החסינות המוחלטת לחוקרי שב"כ הוא מדיניות היועץ המשפטי לממשלה. מדיניות היועץ אשר נמנע מהפעלת הסמכות המוקנת לו בפקודת המשטרה ולא מורה למח"ש לפתוח בחקירה פלילית בתלונות אלה, מובילה למתן חסינות מוחלטת לחוקרי שב"כ, והופכת לפלסטר את פסק הדין של בית המשפט העליון מספטמבר 1999 (בג"צ 5100/94 הוועד הציבורי נ' עינוים בישראל נ' ממשלת ישראל) אשר קבע כי אסור לחוקרי שב"כ לעשות שימוש בעינויים במהלך חקירותיהם. במקום לעשות שימוש בסמכות המוקנת לו בחוק ולהעביר את כל התלונות המוגשות נגד חוקרי שב"כ החשודים בהפעלת עינויים, בחר היועמ"ש להפעיל מדיניות פסולה מוסרית ובלתי חוקית, של הפנייה גורפת של כל התלונות המוגשות נגד חוקרי שב"כ לטיפול המבת"ן, עובד שב"כ אשר מבצע בדיקה פנימית ובלתי שקופה שממצאיה חסויים. המלצות הבדיקה הפנימית של המבת"ן מועברות לממונה עליו בפרקליטות המדינה, אשר מחליט תמיד לאמץ המלצות אלה ולגנוז את כל התלונות, אפילו במקרים שבהם הבדיקה הפנימית של השב"כ מעלה שאין מחלוקת לגבי עובדות התלונה (והמהווים כ- 15% מהתלונות של הועד), ואף בתלונה היחידה שבה הודה השב"כ כי החקירה שהובילה למספר ניסיונות התאבדות של הנחקר נעשתה בניגוד לנהלים (בג"צ 1266/11 סוויטי נ' היועמ"ש).

בעקבות פרסום דו"ח הוועד, מתחת לכל ביקורת, ובעקבות המלצות ועדת האו"ם נגד עינויים ממצאי 2009 וועדת זכויות האדם מיולי 2010 הודיע משרד המשפטים ביום 16.11.10 על החלטת "היועץ המשפטי לממשלה - על דעת ראש השב"כ, פרקליט המדינה ומנכ,ל משרד המשפטים - כי המבת"ן, שהיה עד כה חלק מנהלי משירות הביטחון הכללי, יעבור להיות חלק ממשרד המשפטים, ויהי כפוף מנהלית וארגונית למנכ"ל משרד המשפטים." אולם בתשובה לעתירת חופש מידע שהגיש הוועד נמסר לנו ביום 25.10.11 כי מאז התקבלה ההחלטה העקרונית כאמור "התקיימו דיונים רבים בין הרשויות, המעבירה והנעברת, באשר לשאלות של תקציב ותקינה" וכי "בימים אלה מתקיים שלב נוסף, שתכליתו גיבוש החלטות". אף בפועל דבר לא השתנה, והטיפול בתלונות נחקרי שב"כ נגנזות כולן לאחר בדיקה פנימית שמבוצעת בשב"כ, ללא פתיחת חקירה פלילית באף אחת מהן.
במהלך שנת 2011 הגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל חמש עתירות, עקרוניות ופרטניות, בשמם של 25 קרבנות עינויים בדרישה כי היועץ המשפטי לממשלה יפעיל את סמכותו, ויורה למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שירות הביטחון הכללי החשודים בביצוע עינויים ו/או התעללות בנחקריהם, ובכללם בעניינם של העותרים הפרטניים. זאת כיוון שבדיקה פנימית המבוצעת בידי עובד שב"כ בתלונות נגד חוקרי שב"כ מצעם טיבה לא יכולה להוות חקירה עצמאית ובלתי תלויה. בדיקה מסוג זה, המהווה בפועל תחליף לחקירה פלילית עצמאית נגועה בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצוני, מנוגדת לדין הישראלי ולמוחלטות האיסור על עינויים בדין הבינלאומי המנהגי וההסכמי. 
העתירה העקונית (בג"צ 11/1265 הוועד הציבורי נ' עינויים ואח' נ' היועמ"ש) הוגשה בידי המחלקה המשפטית של הוועד ביום 15.2.11 בשם 10 קרבנות ושישה ארגוני זכויות אדם ישראלים (הוועד, האגודה, יש דין, המוקד, עדאלה ורל"א) והדיון בה נקבע ליום 16.1.12. בו ביו הגשנו עתירה בשמו של מחמוד עבד אלעזיז סוויטי ובני משפחתו, שהמקרה שלו הינו המקרה היחיד שבעקבות תלונות הוועד הודו בשב"כ כי חקירתו בוצעה בניגוד לנהלים והדיון בעתירה זו קבוע ליום ראשון 5.3.11. שתי עתירות פרטניות נוספות הוגשו בשם ג'יהאד מוגרבי וחסאם עטאר (שטרם נקבע בו מועד לדיון).

ג. עבודה מול מח"ש

בנוסף לפעילות השוטפת, הוחלט לשים דגש השנה על טיפול בתיקי מח"ש (מחלקת חקירת שוטרים). העבודה מול המחלקה לחקירות שוטרים מתאפיינת במספר אפיקים שונים: האפיק הראשון בו מתאפיינת העבודה הוא ביקורת ופיקוח על עבודת מח"ש. באופן סיסטמאתי מח"ש אינה מוצאת מקום להעמיד את האשמים לדין כשמדובר בשוטרים שהתעללו פיזית ו/או נפשית בנחקרים במסגרת חקירותיהם. כמעט 80% מתיקים אלה נסגרים בהנמקה של חוסר בראיות (השאר בהנמקה של היעדר אשמה או חוסר עניין לציבור), כאשר בפועל לא נעשות כלל פעולות חקירה. אפיק נוסף הוא ביקורת ופיקוח על התנהלות המשטרה במהלך הפגנות כנגד מפגינים. עורכת דין מטעם הוועד פוקדת הפגנות שונות ברחבי הארץ, פעם בשבועיים, כמשקיפה מטעם הוועד. מטרת פעולה זו היא להבטיח כי המשטרה פועלת כחוק ולא עושה שימוש בכוח שלא לצורך, וכן להוות כתובת למפגינים במידה ויזדקקו לעזרה בנושא. בנוסף לפעילות השוטפת של הגשת תלונות, תזכורות ועררים, בימים אלה מתבצעת כתיבת דו"ח על דרך פעולתה וההתנהלות של מח"ש.

ד. פרוייקטים משפטיים

בשנת 2011 החל הוועד, בשיתוף עם אישה לאישה KTK, את פרוייקט הנשים. במסגרת הפרוייקט, הוועד הכין תלונות להגשה לרשויות ב-12 תיקים. כמו כן, תוגש עתירה לבג"צ בשם שירין עיסאווי, בנושא אי מענה לתלונתה על ידי היועץ המשפטי. בעקבות עסקת שחרור האסירים באוקטובר השנה, שוחררו כל האסירות פרט לאחת, אך העסקה לא כללה את העצורות ולא את אזרחיות ישראל. 

כמו כן, נמשכת העבודה על התיקים שהינם במסגרת הפרוייקט של רפואה ועינויים, שהניבה את הדו"ח האחרון של הוועד, להקדים תרופה למכה, ובעקבותיו בשנת 2012 יתחיל פרוייקט תיעוד רפואי של הוועד בשותפות עם המועצה הבינלאומית לשיקום קורבנות עינויים (IRCT). 


2. פעילות במרחב הציבורי  

א. דו"חות הוועד שפורסמו בשנת 2011  

להקדים תרופה למכה: מעורבות אנשי רפואה בעינויים והתעללות                       

דו"ח של הוועד הציבורי נגד עינויים ורופאים לזכויות אדם המבוסס על למעלה ממאה תלונות חושף כי אנשי רפואה מעורבים בעינויים וחיפוי עליהם. במסגרת הדו"ח, המבוסס על שורה ארוכה של עדויות וראיות, עולה כי באופן תדיר אנשי רפואה מעורבים, באופן פעיל או סביל, בעינויים או בהתעללות. זאת, בניגוד לשורה של חובות אתיות וחוקתיות המוטלות עליהם, כמו גם בניגוד לחובה המוסרית שמשית עליהם מעמדם המיוחד כאנשי רפואה. הדו"ח מפרט צורות שונות של מעורבות אנשי הרפואה, בהן העדר תיעוד רפואי של עינויים, העדר דיווח על חשד לעינויים, העברת מידע רפואי לחוקרים והחזרת קורבנות לחוקריהם. המחקר מביא עדויות רבות המעוררות חשש שרופאים רבים מכשירים שימוש באמצעים אסורים והתעללות בעצירים חסרי ישע ומעלימים מידע ובכך מאפשרים חסינות למענים.

ב. ספריית הוידאו וידיעוני הוועד

במהלך השנה הפקנו והפצנו 3 ידיעונים לרשימות התפוצה שלנו, כל אחד מהם בעברית ובאנגלית, ודאגנו לעדכן גם מעת לעת גם באגרות מיוחדות, שהתייחסו לפעילויות ספציפיות.

השנה הפיק הוועד סרטון לרגל היום להזדהות עם קורבנות עינויים, שפורסם בערוץ היוטיוב של הוועד ובאתר. בנוסף, צולמה עדותו של ג'האד מוגרבי, המובאת כאן לציבור הרחב.

ג. פרויקט החינוך "קולנוע וזכויות אדם - דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים"

 במהלך שנת 2011 המשכנו להרחיב את פרויקט הדגל החינוכי שלנו - "קולנוע וזכויות אדם - דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים". פרויקט הקולנוע מבקש להעמיק את השיח על זכויות אדם בחברה הישראלית, דרך לימוד מיומנויות של צפייה ביקורתית. לאורך השנה, פעלו במקביל בין 6 ל-8 מנחים במסגרת הפרויקט והגיעו למסגרות חינוכיות שונות. רוב הפעילויות התקיימו בבתי ספר בירושלים, אך היו מפגשים גם באיזור תל אביב, באר שבע וכן במספר מכללות. כמו כן, התחלנו השנה לראשונה להעביר פעילויות במכינות קדם צבאיות. בנוסף, התחלנו להפעיל פיילוטים חדשים במסגרת הפרוייקט, שכללו הכשרת מורים בבתי ספר, שיתוף פעולה עם הנהלת החינוך הבלתי פורמלי בנתיבות, והעברת תוכנית שנתית של פרוייקט אזרחות וזכויות אדם בבית ספר על יסודי. 

סך הכל, קיימנו פעילויות ל-91 קבוצות, בהן השתתפו מעל ל-2,300 איש ואישה. למידע נוסף אודות הפרויקט לחצו כאן.

השנה התקיימו שתי סדרות "קולנוע וזכויות אדם" פתוחות לקהל הרחב; אחת התקיימה במועדון הגדה השמאלית שבתל אביב, והשנייה נוצרה משיתוף הפעולה שלנו עם הזנגוויל - מרכז קהילתי לצמחונות, שהוליד סדרת מפגשים בשם "פופקורן וצדק חברתי" בגלריה ברבור שבירושלים.

ד. אירועים ציבוריים בהפקת הוועד

 לאורך השנה, יזם הוועד אירועים בנושא זכויות האדם. בחודש יוני, קיים הוועד את האירוע "הגיעה העת להפסיק: עינויים" בסינמטק ירושלים, לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות. באירוע התקיים פאנל עם הדוברים רפרם חדד, שהיה כלוא בלוב בחשד לריגול והיה נתון לעינויים והתעללויות, וכן עם ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד.

אירוע נוסף שהתקיים לציון היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללות, הוא מיצג הכפותים שהתקיים גם כן ביוני. המיצג התקיים במסגרת אירוע הסיום של שבוע הספר של ירושלים, ובו נכבלו פעילים בידיהם ועל עיניהם שמו סרט חוסם ראיה, וזאת כמחאה על התנהלות צה"ל וגופי בטחון אחרים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. 

כמו כן, הועלה קמפיין אינטרנטי ובו באנר באתר "הארץ" למשך כשבוע, ועמוד נחיתה שקורא לבוא ולהשתתף במאבק ובאירועים השונים לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללות.

ה. חשיפת המאבק בעינויים במסגרת פסטיבלים ואירועי תרבות אחרים

 במהלך השנה הגיע הוועד למספר אירועים, בהם העמיד דוכן מידע בנושא המאבק בעינויים בישראל ודרכי פעילותו. חשיפת הארגון והמאבק בעינויים מעורר עניין ברבים, שבקשו להירשם לרשימת התפוצה של הוועד בכדי לקבל עדכונים אודות פעילותנו, וכמו כן, להצטרף כשוחרים לארגון. במהלך השנה הגיע הוועד ליריד של "עט לשינוי" בירושלים וביפו, לשבוע זכויות האדם באוניברסיטה העברית, ל"יום נגד גזענות" בתל אביב, למכללת ספיר, למרכז הבינתחומי בהרצליה, ל"פסטיבל אקטיביזם", ליריד זכויות האדם של ארגון "עדאלה", ליום הסטודנט האלטרנטיבי ועוד.

ו. פעילות מול כלי תקשורת

 במהלך שנת 2011 זכה הוועד ליותר מ-400 אזכורים שונים של פעילותו בכלי התקשורת. בעיתונות העברית, הוזכר הוועד כ-306 פעמים, לעומת השנה הקודמת בה היו כ-265 אזכורים. בעיתונות האנגלית היו השנה 75 אזכורים, בעיתונות הערבית כ-41 אזכורים ועוד 24 אזכורים בשפות אחרות. בנוסף, התפרסמו ידיעות רבות אודות פעילויות וקמפיינים ציבוריים בהם היה הוועד שותף, אם באתרי אינטרנט או בעיתונות.  


3. פעילות מול גורמים בחו"ל 

במהלך שנת 2011 השתתף הוועד במספר רב של פעילויות וכנסים בינלאומיים. בינואר השנה, ראש המחלקה הבינלאומית לואיס פרנקנטלר דיבר בכנס של מרכז המחקר והשיקום  לקורבנות עינויים (RCT) בקופנהגן, וכן נפגש עם השר החוץ הדני. בנוסף, הוא השתתף בפגישות לובי, בקבוצות עבודה של הרשת האירופאית-ים תיכונית לזכויות אדם (EMHRN) ובפורום גלובלי על EIDHR. ד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד, השתתף ונאם בכנס של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), בתור הנציג של הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם (FIDH).  מנהלת המחלקה המשפטית בוועד, עו"ד באנה שגרי-בדארנה, השתתפה בוועדת מומחים בנושא מעקב לאחר דו"ח גולדסטון, ובוועדת האו"ם לזכויות פלסטינים תחת הכיבוש, כאשר שתי הוועידות התקיימו בעמאן שבירדן. עו"ד מייסא ארשיד השתתפה בהכשרה על המשפט הבינלאומי ההומניטרי, מטעם הוועידה הבינלאומית של הצלב האדום (ICRC). עו"ד מייסה אבו סאלח השתתפה בכנס בקופנהגן של המועצה הבינלאומית לשיקום קורבנות עינויים (IRCT), בנושא תיעוד רפואי. כמו כן, קוני פדרסן מהמחלקה הבינלאומית השתתפה בפגישות לובי בבבריסל. 

הוועד ממשיך לשתף פעולה עם ארגונים ושותפים בחו"ל, ביניהם FIDH ,EMHRN ו-KTK.

4. תקציב 2011 וניהולו:

תקציב הפעילות של הוועד עמד בשנת 2011 על כ-2.8 מיליון ש"ח, פרי תרומתן של קרנות ותיקות וחדשות, כבשנה שעברה. גם השנה מצאנו דרכים יצירתיות לבצע את תוכנית העבודה ויותר, באמצעות שיתופי פעולה מוצלחים עם ארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל ובסיועם של מתנדבות ומתנדבים, שבלעדיהם לא היינו יכולים לעמוד בהיקף כה נרחב של פעילות. השנה גם הצלחנו ליצור כמה קשרים חדשים שיניבו תוצאות בתחומי תוכניות העבודה, הוצאתן לפועל ומימונן בשנים הבאות.


שוחר/ת וידיד/ה יקר/ה,

השנה היו לנו כמאה שוחרות ושוחרים. תמיכתכם עזרה לנו השנה, הן במפגשי התכנון ובאירועים הציבוריים, הן בתחושתנו שאנחנו לא לבד והן בעזרה במימון חלק מפעילותנו. אנו שמחים ומודים על תמיכתכם בנו בשנה החולפת. נשמח על תמיכתכם המוסרית, הפוליטית והכלכלית בפעילותנו גם בשנה הבאה, ונשמח שתהיו עמנו בקשר.


להצטרפות כשוחר/ת הוועד לחץ/י כאן


בכבוד רב, 

ד"ר ישי מנוחין

מנכ"ל הוועד 

אירועי שנת 2011

ג'יהאד מוגרבי, בן 22 מכפר ארתאח, מספר על העינויים שעבר במהלך חקירה צבאית בשנת 2008.

לצפייה בסרטון לחצו כאן.


מנכ"ל הוועד, ד"ר ישי מנוחין, מדבר ברדיו "קול השלום" על שתי העתירות שהגיש הוועד נגד עינויים נגד היועץ המשפטי לממשלה בעקבות העדר חקירה של תלונות בדבר עינויים והתעללות בשב"כ ומן חסינות לחוקי שב"כ החשודים בעבירה על החוק. בתוכנית משתתפות עו"ד סמדר בן-נתן ואירית בלאס.

להאזנה לתוכנית לחצו כאן


מנכ"ל הוועד, ד"ר ישי מנוחין, ומנהלת המחלקה המשפטית, עו"ד באנה שגרי-בדארנה, העידו בפני ועדת טירקל.

לקריאת פרוטוקול עדות הוועד בפני וועדת טירקל לחצו כאן

להאזנה לתוכניתו של ישי מנוחין ב"קול השלום" בנושא ועדת טירקל לחצו כאן


"קולנוע וזכויות אדם" מפגש בנושא עינויים בגדה השמאלית

לצפייה בהרצאה של ד"ר דוד סנש מהאירוע לחצו כאן


"פופקורן וצדק חברתי" מפגש שלישי בגלריה ברבור
"קולנוע וזכויות אדם" מפגש ראשון בגדה השמאליתהקרנה של הסרט "שלטון החוק" בנוכחות הבמאי, בשיתוף עם עמותת "במקום"


לאתר הסרט ומידע לחצו כאן


הדו"ח החדש של הוועד:

להקדים תרופה למכה: מעורבות אנשי רפואה בעינויים והתעללות


"קולנוע וזכויות אדם" מפגש רביעי בגדה השמאלית


"פופקורן וצדק חברתי" מפגש חמישי בגלריה ברבור


"הגיעה העת להפסיק: עינויים" - אירוע לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות


מיצג כפותים לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללות

לצפייה בסרטון מהמיצג לחצו כאן

לצפייה בתמונות נוספות מהמיצג בעמוד הפייסבוק שלנו לחצו כאן

מהשבוע

עינויים, בג"צ ומדינה יהודית: תוכניתו של ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד, ברדיו "קול השלום"

להאזנה לחצו כאן


Click here to unsubscribe

דיוור אלקטרוני באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך