#ClickIfCantSeeLong#

יוזמת הנשיא פרס לפיתוח באמצעות שת"פ עם חברות רב-לאומיות

בחודש מרץ האחרון ביקר הנשיא שמעון פרס במטה ה-OECD  בפריז. כחלק ממהלך הביקור הציגו הנשיא וצוותו יוזמה ייחודית לשיתוף פעולה בין ממשלות לחברות פרטיות במטרה לקדם פרויקטים בנושאים שונים במדינות מתפתחות. 


הנשיא פרס הביע את רצונו לייסד פלטפורמה לקידום שיתוף פעולה בין חברות גלובליות ופרטיות, לצד ממשלות, על מנת להוציא אל הפועל פרויקטים בינלאומיים, שעשויים לשרת את כולם. יוזמה כלכלית זו להקמת גוף בינלאומי חדש המורכב מחברות ענק גלובליות למען פיתוח מדינות המזרח התיכון ומדינות מתפתחות. פרס הדגיש כי הבעיות המרכזיות של המזרח התיכון הן חוסר יציבות, טרור ואבטלה וכי התוכנית שלו תיתן תשובות לסוגיות כמו רעב והיעדר תעסוקה. על פי התוכנית, ה-OECD  יהיה מנגנון תיאום בינלאומי לקידום, באמצעות חברות גלובליות, פרויקטים של פיתוח והשקעות כלכליות, בניית תשתיות וטכנולוגיות חדישות במדינות המזרח התיכון ובמדינות מתפתחות.


יוזמת הנשיא אינה מתוחמת לנושא כזה או אחר, אלא מציעה עיקרון עבודה שעשוי לקדם שלל נושאים. הנשיא הרחיב וציין כי לא רק שקשת הנושאים עשויה להיות רחבה, והוא ציין אכן נושאים רבים מאנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות מים, ציוד רפואי מתקדם וכיו"ב,  אלא גם מספר הגורמים המשתתפים בפלטפורמה אותה הציע.


הנשיא ציין כי בפני מדינות המזרח התיכון ומדינות מתפתחות עומדים אתגרים כלכליים משמעותיים, ביניהם אבטלה קשה, רעב ועוני. באמצעות היכולת העסקית של חברות בינלאומיות וטכנולוגיות חדישות, כולל הטכנולוגיה הישראלית, ניתן ליצור בכל מדינה שזקוקה לכך מוקדי היי-טק וטכנולוגיה שיפתחו ויעשירו את הכלכלה המקומית. זאת לאור הקשיים הפוליטיים ואילוצי ההון עימם מתמודדות ממשלות במזרח התיכון, ומדינות מתפתחות בכלל, ויכולת ההשפעה החיובית של החברות הגלובליות. לפי פרס, הבשילו התנאים כי הסקטור הממשלתי והפרטי ישלבו ידיים שכן במציאות הנוכחית, הדברים לא בהכרח סותרים אחד את השני, אלא משיקים זה לזה. איך אפשר, אם כך, לשתף פעולה ובכך למקסם את היכולות של שני הגורמים לרווחת הכלל?!


הלכה למעשה הציע הנשיא שהיוזמה תנוהל ע"י וועדת-היגוי קבועה שתורכב ממנהיגים בינלאומיים , כשלצידם נציגים מהמגזר הציבורי, לצד מנהלי פירמות עסקיות בינלאומיות גדולות. נציגי המגזר הציבורי יהיו כאלו שאינם בתפקיד ביצועי בזמן חברותם בוועדה. החברות הכלכליות ירוויחו עם חברותן אפשרות להשיג רווח כלכלי מהיוזמה הנועזת הזו, הן יכולות להציע נושאים לסדר היום ולעצב את השווקים של מחר. 


ארגון ה-OECD, אשר כידוע משקיע משאבים עתירים בשנים האחרונות לקידום אסטקטגיית הפיתוח, גילה עניין רב ביוזמה של הנשיא פרס. בכירי הארגון תמכו ביוזמה הישראלית, וציינו כי ישנה חשיבות עליונה לתשתית הלוגיסטית של יוזמה כזו וכי לארגון ה-OECD ניסיון רב בתחום זה. עם זאת, ציינו ב-OECD, כי יש צורך לבחון כיצד מושכים שחקנים מרכזיים ליוזמה כזו ויש לבחון חבילת תמריצים שתעודד גורמים שונים להשתתף ביוזמה. נותר רק להמתין ולראות מתי ואיך תקרום יוזמת הנשיא עור וגידים. 

#LongUnsubscribe#