#ClickIfCantSeeLong#

 

 

סמינר מים במסגרת כנס "WATEC" באוקטובר 2013.

 

המים הם האתגר של המחר! כמיליארד אנשים לא יכולים לשתות מים נקיים. 2.5 מילארד סובלים ממחסור וחוסר-גישה להיגיינה בסיסית. מיליון וחצי ילדים בשנה נפטרים בגלל הסיבה הזו, שהיא למעשה אחת הסיבות העיקריות לתמותת ילדים בעולם. הנזק הכלכלי העולמי, כתוצאה ממשבר המים הצפוי בשנת 2050, עלול להגיע לכ-800 מיליארד דולר. היערכות מתאימה, הטמעת פתרונות מים וטכנולוגיות מים כבר עכשיו עשויות להביא להקטנת היקפי המשבר.


תחום המים מעסיק רבות את ארגון ה- OECD  על מחלקותיו השונות, והוא פועל רבות על מנת לסייע למדינות מפותחות ומתפתחות להתמודד עם אתגרי המים. במסגרת פרויקט המים נוגע ה- OECD בנושאים של מימון וכלכלת מים, ממשל, חקלאות, צמיחה ירוקה, אנרגיה ועוד. כמו כן , בשנים האחרונות הוציא הארגון מספר דוחות ופרסומים על תחום המים, וביניהם , פרסום הדגל "התחזית הסביבתית של ה- OECD   לשנת 2050" אשר שופך אור על המשמעות של המגמות הדמוגרפיות והכלכליות בכל הנוגע למים, וזאת במידה וממשלות לא יציגו מדיניות חדשה לניהול משאבי מים טוב יותר.

 

למרות האתגרים הרבים שעמדו בפניה מאז הקמתה , זכתה מדינת ישראל להצלחה ניכרת בתחום המים. רבות כבר נכתב על מעמדה של ישראל כפורצת דרך בנושאים אלו. כבר כיום השימוש במים לנפש בישראל הוא הנמוך ביותר במדינות ה - OECD, ואילו האינטנסיביות של השימוש כחלק מהמשאבים המתחדשים היא הגדולה ביותר ובשיעור ניכר מאוד.  לאור האמור, משרד הכלכלה, המשלחת ל-OECD, רשות המים ושותפים נוספים בארץ יזמו יחד עם ארגון ה-OECD סמינר מקצועי הנושא את הכותרת: Smart, Cost-Effective Urban Water Utilities: Policy, Economics, Environment, Regulation and Technologies.

 

הסמינר הוא חלק מהתוכנית הרשמית של כנס ווטק, ואנו מקווים כי תהיה זו הזדמנות מצוינת לדון באתגרים והסוגיות הבוערות בתחום ניהול המים, בפורום משותף של מעצבי מדיניות, האקדמיה והמגזר הפרטי, מישראל וממדינות ה- OECD. אנו רוצים לעניין בהשתתפות באירוע גם את המדינות "שותפות המפתח" של ה- OECD, כגון הודו, סין וברזיל. הסמינר ייערך בתל אביב ב-23 באוקטובר כחלק מכנס WATEC ובו יוצגו פתרונות חדשניים של תעשיית המים הישראלית, לצד מדיניות המים העירונית הנהוגה במדינות OECD ושותפות מפתח נוספות.

 

רשמו ביומנכם. להלן אתר הכנס:

לחץ כאן

#LongUnsubscribe#