#ClickIfCantSeeLong#

אחריות תאגידית והאסון בבנגלדש

הנושא הבולט ביותר בפורום הגלובלי על אחריות תאגידית (Global Forum on Responsible Business Conduct) שהתקיים בתאריכים 26-27/6/2013 במטה ה-OECD בפריז הוא תנאי ההעסקה והבטיחות בענף הטקסטיל, וזאת על רקע אסון ראנה פלאזה בבנגלדש שהתרחש ב-24 באפריל השנה בו קיפחו את חייהם למעלה מאלף איש. ראנה פלאזה הוא שם הבניין שקרס באסון ואיכלס מספר מפעלי טקסטיל ואלפי עובדים בשמונה קומותיו. ביקורת חריפה הובעה לאחר האסון כנגד חברות רב-לאומיות רבות (בהן מנגו, בנטון ווולמרט) שהתקשרו עם המתפרות בראנה פלאזה מבלי שהבטיחו את תנאי ההעסקה והבטיחות של העובדים במקום ולא דרשו את פינוי הבניין לאחר שהתגלו בו סדקים ועלה חשש לקריסתו בימים שלפני האסון. לטענת בני משפחות ההרוגים באסון, בעלי המתפרות איימו בפיטורין על העובדים שלא יגיעו לעבודה בשל החשש מקריסת הבניין.

 

נשאלת השאלה, האם לתאגידים אחריות נוספת, פרט לכיבוד החוק והשאת רווחי בעלי המניות שלהם? בשונה מבעבר, כיום התפיסה הרווחת היא שהמענה לשאלה זו הוא בחיוב. לצד המטרה הכלכלית של התאגיד, התגבשה בימינו ההנחה כי מוטלת על התאגיד גם אחריות חברתית כלפי הציבור והמקום בו הוא פועל בכמעט כל תחום עליו הוא משפיע, החל בשמירה על הסביבה, כיבוד תנאי העסקת העובדים וכלה בהגנה על הצרכן. במקביל להתגבשות תפיסה מרחיבה זו של אחריות התאגיד ובעידודן, הלכו והתרבו יוזמות לקידום "אחריות תאגידית" (corporate social responsibility). אחת היוזמות הבינלאומיות הבולטות והחשובות הינה הקווים המנחים לחברות רב-לאומיות של ה-OECD שהושקו לראשונה בשנת 1976. 

הקווים המנחים הינם המלצות על אחריות תאגידית מפי 45 הממשלות שהן צד להם (34 חברות ה-OECD ו-11 מדינות נוספות) לחברות רב-לאומיות הפועלות בשטחן או משטחן. מדינות אלו אחריות לכארבע חמישיות משווי ההשקעות הבינלאומיות העולמיות. כלי זה הינו חלק מהצהרת ההשקעות הבינלאומיות והחברות הרב-לאומיות של ה-OECD משנת 1976 המהווה מחויבות מצד הממשלות לספק אקלים פתוח ושקוף להשקעות בינלאומיות ולעודד את תרומתם החיובית של תאגידים רב-לאומיים לקידום כלכלי וחברתי. ההמלצות בקווים המנחים הינן הכלי הבינלאומי המקיף ביותר הקיים כיום על אחריות תאגידית המכסה את כלל הנושאים המרכזיים בתחום האתיקה העסקית, כולל גילוי מידע, זכויות אדם, יחסי עבודה ותעשייה, הגנה סביבתית, שוחד ושחיתות, הגנת הצרכן, מדע וטכנולוגיה, תחרות ומיסוי.

הקווים המנחים הם הכלי הבינלאומי היחיד על אחריות תאגידית בגיבוי ממשלתי הכולל מנגנון ייחודי לקידומם ויישומם. כלפי המדינות שהן צד להם מדובר בכלי משפטי מחייב, לפיו עליהן להקים נקודת קשר לאומית (National Contact Point), אשר בין יתר תפקידיה מחויבת לספק במה לדיון וסיוע לבעלי עניין להגיע לפתרון בסוגיות של הפרות לכאורה של הקווים המנחים, למשל תוך שימוש בגישור או פישור. ה-NCPs מחויבות לעשות זאת ללא משוא פנים ובאופן ישר, צפוי ושעולה בקנה אחד עם העקרונות והסטנדרטים על הקווים המנחים. הבחנה חשובה היא שמנגנון היישום אינו ערכאה שיפוטית מחייבת וכן הקווים המנחים עצמם פתוחים לאימוץ וולונטארי על-ידי תאגידים רב-לאומיים ואין הם בעלי תוקף משפטי מחייב (soft law) כשלעצמם בעבור התאגידים הרב-לאומיים, אף שיתכן ועקרונות הקבועים בהם מחייבים משפטית משום שמעוגנים בחקיקה מקומית של המדינות החברות או במשפט הבינלאומי. מדינת ישראל חתמה על הצהרת ההשקעות עוד בשנת 2002 ובהתאם למחויבויותיה תחת הקווים המנחים, הקימה NCP במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה הפועלת ומקדמת מודעות לכלי.

 

ערב הפורום פרסמו ה-NCPs הצהרה משותפת בה הביעו את זעזוען מהאסון ואשררו את אחריותן לפעול לשיפור תנאי ההעסקה והבטיחות בענף הטקסטיל. כפי שפירטו בהצהרה המשותפת, הסכימו נקודות הקשר הלאומיות כי פעולה משותפת תיעשה בעניין כחלק מהאג׳נדה הפרו-אקטיבית תחת הקווים המנחים, תוך שיח עם בעלי עניין נוספים ובתיאום עם יוזמות בינלאומיות אחרות כדי למנוע שכפול הקיים. אחת האפשרויות לפעולה תחת האג׳נדה הפרו-אקטיבית הינה ניסוח הנחיות ייעודיות לענף הטקסטיל, כפי שנעשה בעבור ענף המינרלים מאזורי סכסוך. החשש הוא כי הלחץ הציבורי והצרכני הבינלאומי יביא לנטישת פעילות החברות הרב-לאומיות במדינה, במקום שיוודאו כיבוד זכויות עובדים ובטיחותם. עשויה זו להיות פגיעה אנושה בכלכלת המדינה המדשדשת ממילא, שכן חלקה בשרשרת הערך הגלובאלית בענף הטקסטיל מהווה נתח נכבד מה-GDP שלה ואחראי למשל על כרבע ממקומות התעסוקה של נשים במדינה.

הפורום הגלובלי על אחריות תאגידית הושק השנה במטרה לחזק את הדיאלוג הבינלאומי על אחריות תאגידית ולקדם את התיאום בין הכלים הקיימים לאחריות תאגידית, המקומיים, האזוריים והבינלאומיים, כולל הקווים המנחים לחברות רב-לאומיות של ה-OECD. הדוברים והאורחים בפורום משתייכים למגוון הסוגים השונים של בעלי העניין בתחום האחריות התאגידית: נציגי מדינות מתפתחות ומפותחות, חברות רב-לאומיות הפועלות בענפים שונים, ארגונים בינלאומיים ונציגי ארגוני חברה אזרחית, מקומיים ובינלאומיים.


קישורים רלבנטיים:

צפייה בדיוני הפורום הגלובאלי על אחריות תאגידית

תכניית הפורום הגלובאלי על אחריות תאגידית

אתר הבית של נקודת הקשר הלאומית הישראלית

אתר הקווים המנחים לחברות רב-לאומיות של ה-OECD

הקווים המנחים לחברות רב-לאומיות (אנגלית)

הקווים המנחים לחברות רב-לאומיות (עברית)

#LongUnsubscribe#